Willem Teellinckschool

In de jaren zestig was Achterberg een echt gesloten gemeenschap met een klein Hervormd en een Oud-Gereformeerd kerkje en natuurlijk de openbare school met als hoofd de bekende meester De Waal. Dat was een vast gegeven, daar mocht en zou niet aan getornd worden. Als men in die tijd koos voor Christelijk onderwijs in Rhenen of Veenendaal, dan werd dat door de gemeenschap echt veroordeeld. De openbare school en meester de Waal hoorden bij Achterberg. Wie daar anders over dacht was geen echte Achterberg. Toch groeide ook in de hervormde gemeente de gedachte aan een andere school.

De toenmalige predikant nam een beroep aan naar Barneveld en door sterven of ouderdom kwamen er andere kerkenraadsleden bij. Ds. J. van der Haar deed zijn intrede in Achterberg en de zo bekende meester de Waal zou spoedig met pensioen gaan. Door dit alles, werd toen de tijd rijp geacht om te komen tot het oprichten van een Christelijke school. Op een kerkenraadsvergadering werd besloten dat Ds. Van der Haar contact op zou nemen met ouderling R. van Zetten van de Oud-Gereformeerde Gemeente. Uit dat gesprek bleek dat ook hij voor het oprichten van een Christelijke school was. Er werd al spoedig een afspraak gemaakt om eens met wat mensen bij elkaar te komen en met elkaar van gedachten te wisselen over de totstandkoming van de Christelijke school.

Het duurde echter nog ruim 3 jaar voordat op maandag 18 augustus 1970 de deur van de Christelijke school openging. Er kwamen ongeveer 100 kinderen binnen om Reformatorisch onderwijs te ontvangen.

Ondanks strijd en tegenwerking (kort na de opening van het schoolgebouw werden enkele ramen door grote keistenen ingegooid) groeide de school de eerste jaren behoorlijk in leerlingenaantal. De houten noodschool aan de Achterbergsestraatweg 186, die voor acht jaar gebouwd was, bleek spoedig te klein. Bovendien waren de lokalen slechts 36 m2 , ver beneden de wettelijke norm van minimaal 56,25 m2. Er moest beslist een nieuw schoolgebouw komen. Daar was nog een tweede reden voor. Reeds in 1972 was door ouders gevraagd naar de mogelijkheid van een Reformatorische kleuterschool.

Maandagmiddag 1 augustus 1975 werd de sleutel van het nieuwe schoolgebouw, Ruiterpad 83, aangeboden aan burgemeester Bijleveld van Rhenen, die het gebouw ontsloot en het woord voerde, nadat de vanaf 1973 als voorzitter fungerende Ds. G. Nijhof, de bijeenkomst geopend had.

Van augustus 2004 tot augustus 2005 heeft de school in een noodgebouw gezeten aan de Cuneraweg, nu parkeerterrein van de Coop, in verband met de bouw van een nieuw schoolgebouw. Het nieuwe, huidige, schoolgebouw is in november 2005 officieel in gebruik genomen.

(Bron: http://www.willemteellinckschool.nl/school/geschiedenis/)

Waar?