Oud Rhenen 1981-1990

1981/1982

 • nr. 1 Speciale uitgave ter gelegenheid van de heropening van de Spoorlijn naar Rhenen
  • Rhenen en de tram
  • Oude auto’s in het Rhenen van vroeger
  • Mijmeringen
  • Oude herinneringen
 • nr. 2
  • De Rhenense onderaardse gangen
  • Jan de Beijer (Achter Berg en Rijn – 1)
  • Het Stedenspel en de ‘Burgemeestersvraag’
  • Archeologie op de Donderberg
 • nr. 3
  • Bernard de Roy (Achter Berg en Rijn – 2)
  • Iets over het Gast- en Weeshuis I
  • De Ingense waarden voor Elst
  • Voor het laatst: Stedenspel
 • nr. 4
  • Tentoonstelling ‘Romeinen in de Betuwe’
  • Frederik van de Paltz, zoals men hem in 1869 zag
  • De Utrechtse oorlog en Jan van Schaffelaar
  • Terechtstellingen in Rhenen
  • De excursie naar Wijk bij Duurstede
 • nr. 5
  • De flora van de Grebbeberg
  • Villa Bergzicht

 

1983

 • nr. 1
  • 75 Jaar Oudheidkamer 1907 – 1983
  • In Memoriam Gijsbert van de Stee
  • De fotografie rond het begin van deze eeuw (Achter Berg en Rijn 3)
  • 75 jaar Oudheidkamer Rhenen
  • Cuneratoren 85 jaar geleden door bliksem getroffen
  • De Bodebussen van Rhenen
  • Rhenense molens
 • nr. 2
  • Geldontwaarding in vroeger eeuwen
  • De Bodebussen van de stad Rhenen
  • Het grafveld bij Rhenen
  • Hendrik Roodenburg, etser en schilder
  • Rhenense molens, De Standerdmolens
 • nr. 3
  • De Utrechtse Bisschop Philips van Bourgondië
  • De Weverstraat, eenleuke happening voor amateur-archeologen
  • Belangrijke aanwinst voor het Streekmuseum Rhenen
  • Verloren gewaande tekeningen weer terug in Rhenen
  • Mijn naam is van Laar
  • Excursie naar Xanten
  • De put aan de Duistere weg

 

1984

 • nr. 1
  • Het oude Veerhuis van Rhenen teruggevonden
  • Jan van Arkel, Bisschop en soldaat
  • Waar blijft de Vroeg-Middeleeuwse bewoning?
  • Oude woonhuizen aan de Weverstraat 1
  • Hoe was de inrichting van de Rhenense molen?
  • De put onder de Puttersteeg
  • Jaarverslag 1983
  • Financieel Jaarverslag 1983
 • nr. 2
  • Waren er ooit Romeinen op Rhenense grond?
  • Waar komt de naam ‘Schenkenschans’ vandaan?
  • Rhenen en de Brandweer
  • Werkzaamheden op de Rhenense molen
  • Vreemde soldaten in Rhenen
  • Man met beer (foto: collectie H.P. Deys)
  • Heraldiek
 • nr. 3
  • Over het oude Rhenense Veer en zijn veerlieden
  • De Brandweer en de evacuatie van 1940
  • Over limietpalen en nog wat
  • Oude woonhuizen aan de Weverstraat – 2
  • Etsen van Rhenen en omgeving
  • Monumenten en inventarisatie
  • Afgietsels Cunerabeeldje
  • Waar bleven in de 16e eeuw de Cunera-Reliquien

 

1985

 • nr. 1
  • Frederik van de Paltzen zijn familie
  • Nogmaals: Afgietsels Cunera beeldje
  • Het oude Veerhuis te Rhenen
  • Financieel Jaarverslag 1984
  • Jaarverslag 1984
  • Rhenen eind veertiger jaren. Gezicht op de oude waag
  • Uit de regio
  • De weg naar Rhenen vanuit het Oosten
 • nr. 2
  • Inleiding “Oorlogsjaren 1940 – 1945′
  • Inleiding gehouden te Rhenen – Vrijdag 2 mei 1980
  • Een ooggetuige vertelt … (Meidagen 1940)
  • De lijkenploeg van het Rode Kruis
  • De herbouw van Rhenen 1940-1943
  • Voedseltransporten ter noodvoorziening in 1945
  • Rhenen in 1939 en 1940 (enquète 1950, toenmalige gemeente secretaris)
  • Toespraak herdenking gevallenen 27 mei 1985
 • nr. 3
  • Oproer in Rhenen: De Plooierijen
  • Van namen gesproken
  • Oude wegen naar het Veer bij Rhenen
  • Levenstekens uit het oude Veerhuis van Rhenen
  • De vlag van Achterberg
  • Uit de regio
  • Bestuursmededelingen

 

1986

 • nr. 1
  • De Bruine Eng
  • Nog eens: De wegen bij het Veerhuis
  • Het onderwijs in Rhenen in vroeger tijd – I
  • Verdwenen dorpen, hervonden sporen – 20 eeuwen Wijkse prehistorie
  • Pelgrimsteken van Sinte Cunera gevonden
  • Walburchten in Nederland
  • In Memoriam – Dr. J.H. Ipey
  • Jaarverslag 1985
  • Financieel Jaarverslag 1985
  • Van kosten gesproken
  • Lezing ‘De Veluwe in de Middeleeuwen’
 • nr. 2
  • De Waag en de Wip
  • De Stichting Gebroken Lente
  • Verdwenen dorpen, hervonden sporen’- 20 eeuwen Wijkse prehistorie
  • Bekende Rhenenaren – Ds. Huibert Jacobus Budding (1810 – 1870)
  • Het onderwijs in Rhenen in vroeger tijd – II
  • De Blauwe Kamer en een onbekende kaart door: H. Ruijsch – 1636
 • nr. 3
  • Een eeuw bejaardenzorg in Rhenen: 1888 – 1986
 • nr. 4
  • Rhenen, ’n brug teveel

 

1987

 • nr. 1
  • Zes eeuwen eigenaren, pachters en veerlieden van het Rhenense veer(periode 1350 – 1958)
  • De Cunera-legende historisch bezien
  • Verslag van een stadswandeling
  • Het onderwijs in Rhenen in vroeger tijd – III
  • Het bunkertje van Kruiponder verdwenen
  • De aanleg van een nieuw sportveld te Elst
  • Het Spijk, Spijker of Spieker: Middeleeuwse graanopslagplaats
 • nr. 2
  • Drie eeuwen broeders en zusters leden van het St. Cuneragilde te Rhenen (1392-1683)
  • Het Cunerafeest in Rhenen in 1571
  • De worgdoek van Cunera
  • Kostuums in het Cunera—lekespel
 • nr. 3
  • De Historische Vereniging 80 jaar
  • Geschiedenis en ontstaan van de Koningsboomgaard of ‘Kuechengarten’ nabij de Westpoort van Rhenen
  • Drie generaties stadsomroepers te Rhenen
  • Het onderwijs in Rhenen in vroeger tijd-IV
  • Het Meertens-Instituut vraagt vrijwilligers
  • Geertesteeg 16 -Rhenen
  • ’n Kijkje onder de Frederik van de Paltzhof

 

1988

 • nr. 1
  • Jaarverslag 1987
  • Financieel Jaarverslag 1987
  • De Melaten- en de Sint Antoniskapel te Rhenen
  • Hoe oud is eigenlijk ‘De Koning van Denemarken”?
  • De Kamperfoelie- of Strontsteeg
  • Wat een provinciaal inspectrice zoal in de gemeente-archieven tegen komt
  • Het onderwijs in Rhenen in de 19de eeuw
  • De Stichting Vrienden van het Streekmuseum Het Rondeel te Rhenen
  • De Koning van Denemarken, begin deze eeuw (foto’s)
 • nr. 2
  • Verslag Jubileum Bijeenkomst in het Oude Raadhuis
  • Tentoonstelling landkaarten van de Gelderse Vallei
  • Het Leven van Sinte Kunera, in transcriptie
  • Antoon Gooien ’s legendespel St. Cunera van Rhenen
  • De laatste levensjaren van de Gasthuiskapel
  • Regeringsplan in 1794 na de Patriottentijd
  • Historische Vereniging op de Koninginnemarkt
  • Een prentenalbum van de Winterkoning
  • Waar men nog lang over sprak
  • De Koning van Denemarken
  • Achtergrond en ontstaan van het Agnietenconvent te Rhenen
 • nr. 3
  • Over de Duitse orde en de bouwmeester(s) van de Rhenense Cunerakerk met haar toren
  • Archeologische kroniek van de Prov. Utrecht over de jaren 1980-1984
  • Tafelberg of Koningstafel – Oud(heidkundig) nieuws
  • Koningshuis – Oud(heidkundig) nieuws
  • Het leven van Sinte Kunera, in transcriptie
  • De Gelderse Vallei door H.P. Deys
 • nr. 4
  • 60 en 400 jaar – Heimerstein

 

1989

 • nr. 1
  • De Posthistorie van Rhenen, Eist en Veenendaal
  • Grafheuvels Remmerden – Oud(heidkundig) nieuws
  • St.Willibrord en de Cunera legende
  • Bevolkingsaantallen en figuren, wapens en jaartallen in steen – Oud(heidkundig) nieuws
  • Remmerden en zijn Vroeg-Middeleeuwse muntschat
  • Er wordt weer een stukje Oud Rhenen gesloopt
  • Het Rhenense Oud-Archief
  • Grafveld Grebbeberg – Oud(heidkundig) nieuws
  • Financieel Jaarverslag 1988
  • St.Vrienden van het Streekmuseum Het Rondeel
  • Financiële Jaarverslag en 1987 – 1988
  • Jaarverslag 1988
 • nr. 2
  • De goudvondst en Kunera
  • Omnibus Rhenen-Elst-Veenendaal – Oud(heidkundig) nieuws
  • De Omnibus dienst tussen Rhenen-Veenendaal-DeKlomp
  • Simon Gorter – Oud(heidkundig) nieuws
  • Archeologisch – Bouwhistorisch onderzoek in de tuinen van de villa van Tandarts v.d. Spoel aan ’t Hof te Rhenen
  • Raadselachtig?
 • nr. 3
  • Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap – Over oude Rhenense namen en nog wat
  • Martinus Wilhelmus van de Waal- Een honderdjarige in Rhenen
  • Graven in de Cunerakerk
  • De oudste geschiedenis van ’Stuivenes(t)’— Een eeuwenoude boerderij te Achterberg
  • De put uit de ‘Mevrouwenbuurt’
  • Een onbekende historische plek te Achterberg?

 

1990

 • nr. 1
  • Een historisch verantwoord alternatief voor de jachthaven plannen te Rhenen?
  • De geschiedenis van de markante watertoren ‘De Koerheuvel’ te Rhenen
  • Organisten en hun orgelspel
  • Rhenen en de Romeinen
  • Museum of Oudheidkamer
  • Jaarverslag 1989
  • Financieel Jaarverslag 1989
 • nr. 2 Herdenkingsnummer 1940 – 1990
  • Vóór 50 jaar
  • De Luchtwachtdienst te Rhenen en enkele andere organisaties
   Evacuaties van Rhenen 1940 en 1944
  • Oorlogsdagboek F.C.H. Comerell
  • Het nationaal legermonument Grebbeberg
  • Ergens in Nederland door M. Brink en K. Cramer (boekbespreking)
  • De slag om de Grebbeberg, een wandeling
  • ‘Duitse’ Correspondentie vanuit Rhenen in de oorlogsjaren
 • nr. 3
  • Kasteel ‘De Horst’ – de stichting, wat er aan vooraf ging en de gevolgen
  • Fundamenten van Kasteel ‘De Horst’
  • Het Goed Remmerten, met de Weerd, leengoed van de Bisschop van Utrecht, borchleen van Ter Horst
  • Restauratie van de schaapskooi op Remmerden
  • Het Koningshuis als militair hospitaal
  • Een brief van een Engelse soldaat te Rhenen uit 1795
  • Verbouwing c.q. restauratie van Stuivenes(t) te Achterberg
  • Oude waterput aan het Spitsbergerpad
  • Nogmaals het historisch verantwoorde alternatief voor de Jachthaven plannen in Rhenen
  • Boekbespreking