Oud Rhenen 2001-2010

2001

 • nr. 1
  • Het briefgeheim ontsluierd
  • Een belangrijke archeologische vondst
  • Rhenense geslachten – de familie de Jong
  • Kuneara – een boekbespreking
  • Herdenkingspenning Beelaerts 1412-1912 Gevonden op de Laarseberg te Rhenen
  • Hoe nu verder met de Koningstafel?
  • De weg naar de hemel – tentoonstelling. Reliekverering in de Middeleeuwen
  • Jaarverslagen 2000
  • Financiële Jaarverslagen 2000
 • nr. 2
  • De Kruiponder
  • Raadsels rond Remmerden
  • Een praatje bij een plaatje
  • De Bank van lening te Rhenen, (1292?) 1611 – 1853
 • nr. 3
  • Rhenense geslachten – De familie de Jong, Deel II
  • Het Spoorgat te Rhenen
  • “… of op de bagijnekamer op de toren.”
  • Ode aan Ede

 

2002

 • nr. 1
  • Kalkzandsteenfabriek Vogelenzang 1914 – 2001
 • nr. 2
  • Over het Rhenense stadsrecht en het Rhenense (burger)zegel
  • Rhenen heeft opnieuw een Leichel-orgel
  • Het project Ringwalburchtop de Heimenberg
  • (Financiële) Jaarverslagen 2001
 • nr. 3
  • HVOR e.o. begroet 500e lid
  • De rol van de Cuneratoren in de landmeetkunde
  • In Memoriam C.L. van Otterlo
  • Brugslagoefening “Pluto”, 1954
  • J. van Manen Adriaanszn. en de kunst
  • Het “heraldische” brandijzer van Rhenen
  • Jaarverslag 2001 WAR

 

2003

 • nr. 1
  • Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen 95 jaar!
  • Roelof Jesse, 1858 Zaltbommel – 1939 Rhenen 
  • Uitreiking Kadastrale Atlas Rhenen 1832
  • J. Th. M. ’Joop’ Mom – In Memoriam
  • Vissen in de Rijn bij Rhenen
  • Jaarverslag 2002 – Werkgroep Acheologie Rhenen (WAR)
  • (Financiële) Jaarverslagen 2002 HVOR e.o. en Stichting “Vrienden van het gemeentemuseum te Rhenen”
 • nr. 2
 • Oud Rhenen op cd-rom
 • Op stap met Jet & Jan, jong in 1910
 • Vuursteen, het staal der steentijd
 • Werkgroep Toponiemen
 • Het Rhenense Dialect 
 • Wist u dat … ???
 • Rhenen of Reenen
 • De “zusters van Rhenen”
 • Boekbespreking: Een eerlijcke plaets. Memorboek van Joods Wageningen e.o.
  • nr. 3
 • Voor of tegen de Delftse School
 • Rijksstraatweg 234, Elst (U)
 • De Nederlands Hervormde Gemeente te Elst (U), haar kerk en de restauratie van 2002
 • Vuursteen en het Egelmeer
 • De “nieuwe” stadsbrief van Rhenen uit 1403
 •  

  2004

  • nr. 1
   • ’Schoneveld’, het goed te Achterberg en de familienaam
   • Bartholomeus van Bassen en Pieter Saenredam
   • De Tollenburg in de Mars
   • Joden in Rhenen in WO II
   • (Financiële) Jaarverslagen 2003 HVOR  e.o. en Stichting “Vrienden van het gemeentemuseum te Rhenen”
  • nr. 2
 • De geschiedenis van het voetbal in Rhenen na WO II
 • Mevrouw Ch. H. Delfin – van Mourik Broekman 90 jaar
 • De heiligen Cornelius en Cyprianus en de vogelkooitjes
 • ‘Kunstrondje’ om de Cunerakerk
 • De prentbriefkaarten in de gidsjes van Willem van Nas 
 • Jaarverslag 2003. Werkgroep Archeologie Rhenen
  • nr. 3
 • Willem Johan van Nas, een Rhenense familiegeschiedenis
 • Veenlijken
 • Vrijwillige Brandweer Rhenen 80 jaar
 • Christophorus Butkens (1590-1650) en de familie Van Lynden
 • De ligging van kasteel Valkenburg te Achterberg
 • Willem Johan van Nas (vervolg)
 •  

  2005

  • nr. 1
   • In Memoriam Jhr. mr. L.H.N.F.M. Bosch ridder van Rosenthal
   • De ontstaansgeschiedenis van Hotel “Het Wapen van Hardenbroek” te Rhenen
   • Allerlei mengelwerk in de moedertaal
   • Het Patershuis
   • Militairen en prentbriefkaarten te Rhenen
   • Gezicht op Achterberg zoals het was
   • (Financiële) Jaarverslagen 2004 HVOR e.o. en Stichting ‘Vrienden van het gemeentemuseum Het Rondeel’ te Rhenen
  • nr. 2
   • Herinneringen aan mijn vader Willem Pieter Landzaat
   • De houtvlotterij en Dordrecht in de 17e en 18e eeuw
   • Het regiment ‘Rhenen’
   • De lotgevallen van Nederlandse boeren als kolonisten in Suriname Herdenking 1845-2005
  • nr. 3
   • Herdenkings-evacuatietocht 10 mei 2005 
   • ’65 Jaar na dato’ (of 10 mei 2005)
   • Villa Hreni 855 – Rhenen 2005 = Rhenen 1150 jaar!
   • Willem van Leusden, topograaf en surrealist (1886-1974)
   • Gebouwd op geloof

   

  2006

  • nr. 1
   • De grens tussen Amerongen en Rhenen 
   • De HVOR en omstreken sinds 1980
   • Rhenen en de familie Van Amerongen
   • Zoektocht naar een tweetal verzetsdaden te Rhenen
   • Heel Rhenen op de schop
   • Het jongenskoor van Euphonia tijdens de oorlogsjaren en vlak erna
   • Jaarverslag 2005 WAR
   • (Financiële) Jaarverslagen 2005 HVOR  en Stichting ‘Vrienden van het gemeentemuseum Het Rondeel’
  • nr. 2
   • 25 jaar spoorlijn Rhenen-Utrecht
   • De Geschiedenis van de Rhenense Radiocentrale
   • Een Krijgsgevangenkamp in Elst (Rhenen) in 1945
   • Geschiedenis van het Gezondheidscentrum Rhenen
   • Herinneringen aan de totstandkoming van het Bevrijdingsmonument aan de Herenstraat
  • nr. 3
   • Een eeuw horeca op de Berg 1906 – 2006, Berg en Bosch ‘t Koetshuis Residence Rhenen

   

  2007

  • nr. 1
   • Rijnlandsche roeden in Achterberg
   • Het Rhenense familiegeld van 1675 een grote Bron van bevolkings-informatie
   • Rhenen en de nieuwe kaart van den Lande van Utrecht
   • Datering en herkomst van de twee grote tekstborden in de Cunerakerk
   • Jaarverslag 2006 Werkgroep Archeologie Rhenen (WAR)
   • (Financiële) Jaarverslagen 2006 HVOR Rhenen e.o. en Stichting ‘Vrienden van gemeentemuseum Het Rondeel te Rhenen’
  • nr. 2
   • Het Grebbegemaal
   • Joodse onderduikers in Rhenen
   • Ongekende drukte op de Militaire Erebegraafplaats gedurende de oorlogsjaren
   • Ds. Bastiaan Jan Ader, geb. 30-12-1909 – gefusilleerd bij Rhenen 20-11-1944
  • nr. 3
   • Het contract betreffende de bouw van het Koningshuis
   • Jan Hendrik van Eck, organist van de Cunerakerk, dirigent van Euphonia te Rhenen. Tevens directeur van de muziekschool Ars
   • Musica te Veenendaal en muziekpedagoog in Zuid-Afrika
   • Mietje Baars
   • Zwemmen in Rhenen

   

  2008

  • nr. 1
   • Sigillum Ecclesire Rhenensis. Een uniek en bijzonder hervormd kerkzegel
   • De vergunning tot het houden van een paardenmarkt in Rhenen werd in 1552 na een verrichte verkeerstelling verleend
   • Genealogie en Heraldiek, en de relatie Rhenen/Schoonhoven
   • Koninklijke Erepenning
   • Jaarverslag 2007 Werkgroep Archeologie Rhenen (WAR)
   • (Financiële) Jaarverslagen 2007 HVOR e.o., SPOR en Stichting ‘Vrienden van het gemeentemuseum Het Rondeel’ te Rhenen
  • nr. 2
   • Verdwenen spiekers en hooibergen
   • Sigillum Ecclesiæ Rhenensis II. Een uniek en bijzonder Hervormd kerkzegel
   • Markegronden in Rhenen. Betekenis van het woord mark
   • Oorlogsdagboek Rhenen, 4 september – 19 oktober 1944
   • Het gezicht op Rhenen. Hendrik Jan Wolter, Nescio en de Curenatoren in de kunst
   • Zegel van de Cunerakerk te Rhenen
   • Nabranders op het dialectboek
  • nr. 3
   • Enkele nieuwe inzichten in de ontginning en opzet van tabaksplantage Willem III bij Rhenen
   • Grote veranderingen in het naoorlogse Rhenen
   • Jan Willem Lammers en het Stations Koffiehuis aan de Heerenstraat
   • Korte uitleg bijzondere architectuur Gedachteniskerk Rhenen

   

  2009

  • nr. 1
   • De landaanwas en de hovenierswoning, behorend bij het Koningshuis te Rhenen
   • ‘Een typisch voorbeeld van veine’, een vliegtuigongeval bij het Ingense veer in 1918
   • Jaarverslag 2008 Werkgroep Archeologie Rhenen (WAR)
   • (Financiële) Jaarverslagen 2008 HVOR e.o., SPOR en Stichting ‘Vrienden van het gemeentemuseum Het Rondeel’ te Rhenen
  • nr. 2
   • Afscheid dr. H.P. (Henk) Deys als voorzitter HVOR
   • De Rhenense elite in de eerste helft van de 18e eeuw
   • Tabak als sociaal bindmiddel – De betekenis van microkrediet voor de economische ontwikkeling van Rhenen
   • Ype Bonnema, gemeentebode te Rhenen (1960-1983)
  • nr. 3
   • Markante bomen in Rhenen
   • Onteigening voor de wederopbouw 
   • De diepvrieskluis in Achterberg bestaat 50 jaar
   • Nogmaals de Gasthuiskapel te Rhenen

   

  2010

  • nr. 1
   • De Achterbergse Nachtwacht en De Brijpot
   • Gestaalde bestuurders in Rhenen tussen 1795-1815
   • De KEMBO meubelfabriek(Financiële) Jaarverslagen 2009 HVOR e.o., SPOR en Stichting ‘Vrienden van het gemeentemuseum Het Rondeel’ te Rhenen, Werkgroep Archeologie Rhenen (WAR)
  • nr. 2
   • Mei 1940 en de inzet van Nederlandse luchtstrijdkrachten richting Rhenen/Wageningen
   • Prentenbroefkaar met onbekende afbeelding van het trein-/tramstation te Rhenen
   • De lagere landbouwschool in Achterberg (1948-1959)
   • De bestuurders in Rhenen in het midden van de 19e eeuw
   • Tollen
  • nr. 3
   • In Memoriam Hans Dekhuijzen
   • Een bijzonder schilderij 
   • De landbouwhuishoudschool in Rhenen (1948-1986)
   • Gilden te Rhenen Deel I – De ambachts- of beroepsgilden en de schutterij
   • Mevrouw Eskes honderd jaar
   • De Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland te Achterberg