Oud Rhenen 2001-2010

2001

 • nr. 1
  • Het briefgeheim ontsluierd
  • Een belangrijke archeologische vondst
  • Rhenense geslachten – de familie de Jong
  • Kuneara – een boekbespreking
  • Herdenkingspenning Beelaerts 1412-1912 Gevonden op de Laarseberg te Rhenen
  • Hoe nu verder met de Koningstafel?
  • De weg naar de hemel – tentoonstelling. Reliekverering in de Middeleeuwen
  • Jaarverslagen 2000
  • Financiële Jaarverslagen 2000
 • nr. 2
  • De Kruiponder
  • Raadsels rond Remmerden
  • Een praatje bij een plaatje
  • De Bank van lening te Rhenen, (1292?) 1611 – 1853
 • nr. 3
  • Rhenense geslachten – De familie de Jong, Deel II
  • Het Spoorgat te Rhenen
  • “… of op de bagijnekamer op de toren.”
  • Ode aan Ede

 

2002

 • nr. 1
  • Kalkzandsteenfabriek Vogelenzang 1914 – 2001
 • nr. 2
  • Over het Rhenense stadsrecht en het Rhenense (burger)zegel
  • Rhenen heeft opnieuw een Leichel-orgel
  • Het project Ringwalburchtop de Heimenberg
  • (Financiële) Jaarverslagen 2001
 • nr. 3
  • HVOR e.o. begroet 500e lid
  • De rol van de Cuneratoren in de landmeetkunde
  • In Memoriam C.L. van Otterlo
  • Brugslagoefening “Pluto”, 1954
  • J. van Manen Adriaanszn. en de kunst
  • Het “heraldische” brandijzer van Rhenen
  • Jaarverslag 2001 WAR

 

2003

 • nr. 1
  • Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen 95 jaar!
  • Roelof Jesse, 1858 Zaltbommel – 1939 Rhenen 
  • Uitreiking Kadastrale Atlas Rhenen 1832
  • J. Th. M. ’Joop’ Mom – In Memoriam
  • Vissen in de Rijn bij Rhenen
  • Jaarverslag 2002 – Werkgroep Acheologie Rhenen (WAR)
  • (Financiële) Jaarverslagen 2002 HVOR e.o. en Stichting “Vrienden van het gemeentemuseum te Rhenen”
 • nr. 2
  • Oud Rhenen op cd-rom
  • Op stap met Jet & Jan, jong in 1910
  • Vuursteen, het staal der steentijd
  • Werkgroep Toponiemen
  • Het Rhenense Dialect 
  • Wist u dat … ???
  • Rhenen of Reenen
  • De “zusters van Rhenen”
  • Boekbespreking: Een eerlijcke plaets. Memorboek van Joods Wageningen e.o.
 • nr. 3
  • Voor of tegen de Delftse School
  • Rijksstraatweg 234, Elst (U)
  • De Nederlands Hervormde Gemeente te Elst (U), haar kerk en de restauratie van 2002
  • Vuursteen en het Egelmeer
  • De “nieuwe” stadsbrief van Rhenen uit 1403

 

2004

 • nr. 1
  • ’Schoneveld’, het goed te Achterberg en de familienaam
  • Bartholomeus van Bassen en Pieter Saenredam
  • De Tollenburg in de Mars
  • Joden in Rhenen in WO II
  • (Financiële) Jaarverslagen 2003 HVOR  e.o. en Stichting “Vrienden van het gemeentemuseum te Rhenen”
 • nr. 2
  • De geschiedenis van het voetbal in Rhenen na WO II
  • Mevrouw Ch. H. Delfin – van Mourik Broekman 90 jaar
  • De heiligen Cornelius en Cyprianus en de vogelkooitjes
  • ‘Kunstrondje’ om de Cunerakerk
  • De prentbriefkaarten in de gidsjes van Willem van Nas 
  • Jaarverslag 2003. Werkgroep Archeologie Rhenen
 • nr. 3
  • Willem Johan van Nas, een Rhenense familiegeschiedenis
  • Veenlijken
  • Vrijwillige Brandweer Rhenen 80 jaar
  • Christophorus Butkens (1590-1650) en de familie Van Lynden
  • De ligging van kasteel Valkenburg te Achterberg
  • Willem Johan van Nas (vervolg)

 

2005

 • nr. 1
  • In Memoriam Jhr. mr. L.H.N.F.M. Bosch ridder van Rosenthal
  • De ontstaansgeschiedenis van Hotel “Het Wapen van Hardenbroek” te Rhenen
  • Allerlei mengelwerk in de moedertaal
  • Het Patershuis
  • Militairen en prentbriefkaarten te Rhenen
  • Gezicht op Achterberg zoals het was
  • (Financiële) Jaarverslagen 2004 HVOR e.o. en Stichting ‘Vrienden van het gemeentemuseum Het Rondeel’ te Rhenen
 • nr. 2
  • Herinneringen aan mijn vader Willem Pieter Landzaat
  • De houtvlotterij en Dordrecht in de 17e en 18e eeuw
  • Het regiment ‘Rhenen’
  • De lotgevallen van Nederlandse boeren als kolonisten in Suriname Herdenking 1845-2005
 • nr. 3
  • Herdenkings-evacuatietocht 10 mei 2005 
  • ’65 Jaar na dato’ (of 10 mei 2005)
  • Villa Hreni 855 – Rhenen 2005 = Rhenen 1150 jaar!
  • Willem van Leusden, topograaf en surrealist (1886-1974)
  • Gebouwd op geloof

 

2006

 • nr. 1
  • De grens tussen Amerongen en Rhenen 
  • De HVOR en omstreken sinds 1980
  • Rhenen en de familie Van Amerongen
  • Zoektocht naar een tweetal verzetsdaden te Rhenen
  • Heel Rhenen op de schop
  • Het jongenskoor van Euphonia tijdens de oorlogsjaren en vlak erna
  • Jaarverslag 2005 WAR
  • (Financiële) Jaarverslagen 2005 HVOR  en Stichting ‘Vrienden van het gemeentemuseum Het Rondeel’
 •  
 • nr. 2
  • 25 jaar spoorlijn Rhenen-Utrecht
  • De Geschiedenis van de Rhenense Radiocentrale
  • Een Krijgsgevangenkamp in Elst (Rhenen) in 1945
  • Geschiedenis van het Gezondheidscentrum Rhenen
  • Herinneringen aan de totstandkoming van het Bevrijdingsmonument aan de Herenstraat
 • nr. 3
  • Een eeuw horeca op de Berg 1906 – 2006, Berg en Bosch ‘t Koetshuis Residence Rhenen

 

2007

 • nr. 1
  • Rijnlandsche roeden in Achterberg
  • Het Rhenense familiegeld van 1675 een grote Bron van bevolkings-informatie
  • Rhenen en de nieuwe kaart van den Lande van Utrecht
  • Datering en herkomst van de twee grote tekstborden in de Cunerakerk
  • Jaarverslag 2006 Werkgroep Archeologie Rhenen (WAR)
  • (Financiële) Jaarverslagen 2006 HVOR Rhenen e.o. en Stichting ‘Vrienden van gemeentemuseum Het Rondeel te Rhenen’
 • nr. 2
  • Het Grebbegemaal
  • Joodse onderduikers in Rhenen
  • Ongekende drukte op de Militaire Erebegraafplaats gedurende de oorlogsjaren
  • Ds. Bastiaan Jan Ader, geb. 30-12-1909 – gefusilleerd bij Rhenen 20-11-1944
 • nr. 3
  • Het contract betreffende de bouw van het Koningshuis
  • Jan Hendrik van Eck, organist van de Cunerakerk, dirigent van Euphonia te Rhenen. Tevens directeur van de muziekschool Ars
  • Musica te Veenendaal en muziekpedagoog in Zuid-Afrika
  • Mietje Baars 
  • Zwemmen in Rhenen

 

2008

 • nr. 1
  • Sigillum Ecclesire Rhenensis. Een uniek en bijzonder hervormd kerkzegel
  • De vergunning tot het houden van een paardenmarkt in Rhenen werd in 1552 na een verrichte verkeerstelling verleend
  • Genealogie en Heraldiek, en de relatie Rhenen/Schoonhoven
  • Koninklijke Erepenning
  • Jaarverslag 2007 Werkgroep Archeologie Rhenen (WAR)
  • (Financiële) Jaarverslagen 2007 HVOR e.o., SPOR en Stichting ‘Vrienden van het gemeentemuseum Het Rondeel’ te Rhenen
 • nr. 2
  • Verdwenen spiekers en hooibergen
  • Sigillum Ecclesiæ Rhenensis II. Een uniek en bijzonder Hervormd kerkzegel
  • Markegronden in Rhenen. Betekenis van het woord mark
  • Oorlogsdagboek Rhenen, 4 september – 19 oktober 1944
  • Het gezicht op Rhenen. Hendrik Jan Wolter, Nescio en de Curenatoren in de kunst
  • Zegel van de Cunerakerk te Rhenen
  • Nabranders op het dialectboek
 • nr. 3
  • Enkele nieuwe inzichten in de ontginning en opzet van tabaksplantage Willem III bij Rhenen
  • Grote veranderingen in het naoorlogse Rhenen
  • Jan Willem Lammers en het Stations Koffiehuis aan de Heerenstraat
  • Korte uitleg bijzondere architectuur Gedachteniskerk Rhenen

 

2009

 • nr. 1
  • De landaanwas en de hovenierswoning, behorend bij het Koningshuis te Rhenen
  • ‘Een typisch voorbeeld van veine’, een vliegtuigongeval bij het Ingense veer in 1918
  • Jaarverslag 2008 Werkgroep Archeologie Rhenen (WAR)
  • (Financiële) Jaarverslagen 2008 HVOR e.o., SPOR en Stichting ‘Vrienden van het gemeentemuseum Het Rondeel’ te Rhenen
 • nr. 2
  • Afscheid dr. H.P. (Henk) Deys als voorzitter HVOR
  • De Rhenense elite in de eerste helft van de 18e eeuw
  • Tabak als sociaal bindmiddel – De betekenis van microkrediet voor de economische ontwikkeling van Rhenen
  • Ype Bonnema, gemeentebode te Rhenen (1960-1983)
 • nr. 3
  • Markante bomen in Rhenen
  • Onteigening voor de wederopbouw 
  • De diepvrieskluis in Achterberg bestaat 50 jaar
  • Nogmaals de Gasthuiskapel te Rhenen

 

2010

 • nr. 1
  • De Achterbergse Nachtwacht en De Brijpot
  • Gestaalde bestuurders in Rhenen tussen 1795-1815
  • De KEMBO meubelfabriek(Financiële) Jaarverslagen 2009 HVOR e.o., SPOR en Stichting ‘Vrienden van het gemeentemuseum Het Rondeel’ te Rhenen, Werkgroep Archeologie Rhenen (WAR)
 • nr. 2
  • Mei 1940 en de inzet van Nederlandse luchtstrijdkrachten richting Rhenen/Wageningen
  • Prentenbroefkaar met onbekende afbeelding van het trein-/tramstation te Rhenen
  • De lagere landbouwschool in Achterberg (1948-1959)
  • De bestuurders in Rhenen in het midden van de 19e eeuw
  • Tollen
 • nr. 3
  • In Memoriam Hans Dekhuijzen
  • Een bijzonder schilderij 
  • De landbouwhuishoudschool in Rhenen (1948-1986)
  • Gilden te Rhenen Deel I – De ambachts- of beroepsgilden en de schutterij
  • Mevrouw Eskes honderd jaar
  • De Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland te Achterberg