Oud Rhenen 2011-2020

2011

 • nr. 1
  • In Memoriam Lot Delfin
  • De Grebbeweg
  • Uitbreidingsplan en rondwegen voor Elst, Remmerden, Achterberg en de Grebbe
  • De houthandel en timmerfabriek ‘De Stoomhamer’
  • Financieël jaarverslag Vrienden van het gemeentemuseum het Rondeel 2010
  • Financieël jaarverslag HVOR  2010
 • nr. 2
  • Afscheid van Ad de Jong als bestuurslid en lid van de redactie van Oud Rhenen
  • Avondschool in Rhenen Hans Blankenstijn
  • Op zoek naar de herkomst van een bijzondere vondst. Hoe een knotskop uit Peru terechtkomt op Plantage Willem iii te Rhenen
  • Sigillum Ecclesiæ Rhenensis III
  • De Filmstad Rhenen
 • nr. 3
  • In memoriam G. J. van de Waal (1904-2010). Het bewogen leven van een Rhenens verzetsman
  • De timmerfabriek ‘De Stoomhamer’ en de familie Van Ommen te Rhenen
  • Opsporing verzocht
  • Een inventarisatie en waardering van sporen uit de. Tweede Wereldoorlog op de Grebbeberg en de Laarsenber
  • Wij in de Bonte Koeij
  • Een toevalsvondst uit de Tweede Wereldoorlog in Remmerden
  • Hoe het regiment marcheert en daarbij Rhenen, Elst en Achterberg passeert. De grote militaire manoevre van september 1911
2012

 • nr. 1
  • Interview met Gijs Baardman d.d. 25 oktober 2010
  • Wij in de Bonte Koeij, deel 2
  • Een eeuw bejaardenzorg aan de Nieuwe Veenendaalseweg Mevrouw Campman – de Kroon op de praatstoel
  • Rhenen tussen 1815 en 1940.  I. De periode tot 1885
  • Jaarverslag 2011  HVOR  e.o.
  • Financieel Jaarverslag 2011 Stichting Vrienden van gemeente museum Het Rondeel
  • Financieel Jaarverslag HVOR 2011
 • nr. 2
  • Koninginnedag in Rhenen, 30 april 2012
  • Oude huizen in de Rhenense binnenstad en hun bewoners. De familie Menso
  • Herinneringen aan mijn jeugd in Rhenen
  • Van Steenplaats tot Steenfabriek. Stenen bakken in de Allemanswaard onder Elst.
  • Wij in de Bonte Koeij, deel 3
 • nr. 3 Honderd jaar Remmerstein
 • Remmerstein de laatste 100 jaar
 • De tijd vliedt snel, gebruik hem wel…
 • De tuin van Remmerstein en zijn bewoners
 • Landgoed Remmerstein
2013

 • nr. 1
  • De geschiedenis van de boerderij/herberg ‘De Bonte Koe’ en ‘Het Spul van Lotje’
  • Het Potje van oom Bart
  • Infrastructuur in Rhenen tussen 1815 en 1940. De periode na 1885
  • Jaarverslag 2012 HVOR e.o
  • Jaarverslag 2012 WAR
  • Ut Laorend vrogger
  • Financieel Jaarverslag 2012 Stichting Vrienden van het gemeentemuseum Het Rondeel
  • Financieel Jaarverslag 2012 HVOR
 • nr. 2
  • Afscheid bestuursleden
  • Een ‘Heer van Limmen’ in Rhenen
  • Oude werkkaart Plantage Willem III gerestaureerd
  • Rhenen en de Koude Oorlog
  • Charterverzameling, aanwezig in het Oud Archief van de Stad Rhenen
  • Lijsters in Rhenen
  • De poldermolen in de Marsch
  • Financieel overzicht 2012, verloopoverzicht vermogen
 • nr. 3
  • Villa Sonnevanck alias ‘De Eekhoorn’
  • ‘Jan de Haas en de padvinderij te Rhenen’
  • De Onafhankelijkheidsfeesten te Rhenen in 1913
  • Oude huizen in de Rhenense binnenstad en hun bewoners ‘Het Generaalshuis’
  • De kanselbijbel in de Cunerakerk te Rhenen1 Corrigendum en een mededeling van de penningmeester
2014

 • nr. 1
  • Ridder Willem van Ommeren
  • Het haantje van de toren
  • Jaloerse minnaars verstoren pril huwelijksgeluk
  • Oude huizen in de Rhenense binnenstad en hun bewoners: De huizen ‘Op de Trappen’ en ‘Trappenborch’
  • De kanselbijbel in de Cunerakerk te Rhenen
  • Jaarverslag 2013 WAR
  • Jaarverslag 2013 van de HVOR  e.o.
  • In Memoriam Hens Dekker
  • Financieel Jaarverslag 2013 van de HVOR
 • nr. 2
  • My darling wife
  • Verborgen in een steenfabriek
  • Een faillissement in 1741
  • Oude huizen in de Rhenense binnenstad en hun bewoners Ballioenestein, St. Christo el en de familie Buddingh
  • 1914: Mobilisatie en noodgeld in Rhenen
 • nr. 3
  • ”Ik heb ‘m !!! En het is geen Amerikaan, maar een Engelsman!”
  • … Belgische vluchtelingen in Rhenen in 1914: een vergeten episode
  • Cunera tussen feit en fictie; een stripboek dat de mythe ontrafelt
  • Het huis ‘Poelenstein’  en Dokter Waller. Oude huizen in de Rhenense binnenstad en hun bewoners
2015

 • nr. 1
  • Ons monument op het Frederik van de Paltshof
  • Wie was Folker (855)?
  • Sergeant F.A. McCluskey heeft een gezicht gekregen. Verslag van een zoektocht met een onverwacht einde
  • Oude huizen in de Rhenense binnenstad en hun bewoners: De smederij van Bovenschen en de bodewoning
  • Jaarverslag 2014 van de HVOR e.o.
  • Boek over familiewapens in Zuidoost-Utrecht
  • Financieel Jaarverslag 2014 van de HVOR
 • nr. 2
  • Brandgevaarlijk! De Cuneratoren in 1897
  • Het huis Zandheuvel, alias het Teldershuis
 • nr. 3 Themanummer Mobilisatie en evacuatie in Rhenen
  • Ergens in Nederland, en wel in de gemeente Rhenen
  • Herinneringen in krijt en potlood
  • Mobilisatieadressen Achterberg
  • Weer ‘thuis’ Fotoreportage
  • Dagboekfragmenten  – Drie keer evacueren
   – Hier valt niets te halen
   – ’t Is oorlog. De Duitsers zijn ons land binnengevallen
   – De tocht door Rhenen was verschrikkelijk
   – Iemand moest het toch doen
   – Herinneringen van Bep Spies, voormalig melkboer
 • nr. 4
  • Oude huizen in de Rhenense binnenstad en hun bewoners:  De Pastoriewoning bij de Bergpoort
  • Rhenen na de stadsrechtverlening van 1258. Leven en werken in een middeleeuwse stad
  • Hoe een Elster dominee aan de wieg stond van een bevolkingsgroep in Suriname
2016

 • nr. 1
  • De beelden aan de Cuneratoren. Een verborgen verhaal?
  • WAR Opgraving op oprit Gedachteniskerk 19/10/2015
  • Oude huizen in de Rhenense binnenstad en hun bewoners:  De woning van de familie Volhardt in de Kruisstraat
  • ‘Tabak verbouwen, dat was niks voor mij. Paarden dat was alles’ Voormalig stalhouder Arie van de Heuvel vertelt
  • Jaarverslag 2015 van de HVOR e.o.
  • Financieel Jaarverslag 2015 van de HVOR e.o.
 • nr. 2
  • De Opslag en ‘Rijnzigt Anno 1801’ Een markant punt aan de Rijn bij Elst
  • De ‘nieuwe’ Stadsbrief van Rhenen uit 1403
  • Twee zeventiende-eeuwse avondmaalsbekers
  • Oude huizen in de Rhenense binnenstad en hun bewoners: Het pand van Garage Van der Horst
 • nr. 3
  • Rederijkers in Rhenen
  • Dagboek van een onderduiker (Piet Terlouw)
  • Welke stadsrechtoorkonde ging in 1400 in vlammen op? En wie verleende Rhenen in de 13e eeuw stadsrechten?
  • Oude huizen in de Rhenense binnenstad en hun bewoners Het huis aan de Markt en de familie Van Helden
2017

 • nr. 1
  • Elias Stark
  • Oude huizen in de Rhenense binnenstad en hun bewoners: De huizen van apotheker Post en zijn buren aan de Herenstraat
  • Onthulling infobord Algemene Begraafplaats Elst
  • Eén van Nederlands bekendste moderne zeehelden groeide op in Rhenen
  • Jaarverslag 2016 van de Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen e.o.
 • nr. 2
  • De Bovenweg en Benedenweg als onderdeel van de Via Regia
  • Oude hoofdwegen in Elst
  • L.P. Zocher en de Noordwal in Rhenen
  • Oude huizen in de Rhenense binnenstad en hun bewoners: Herberg De Koning van Denemarken en de Rhenense familie De Rhoter/Rooder/Roder
  • Aanvulling op artikel over het huis van apotheker Post
  • Financieel Jaarverslag 2016 en Begroting 2017
 • nr. 3
  • Interview met Willem van Ommeren
  • Herinneringen aan het ontstaan van het tijdschrift Oud Rhenen
  • Het ware verhaal over het huis ‘Trappenborch’ aan de Herenstraat
  • Het departement Rhenen van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen
  • Oude huizen in de Rhenense binnenstad en hun bewoners: De geschiedenis van de westbarrière: de 16e-eeuwse herberg De Hulck, de 19e-eeuwse tabakshandel La Mercatura en het oude postkantoor
  • Toen en Nu
2018

 • nr. 1
  • Prattenburg toegevoegd aan de Cuneralegende
  • Twee Zaanse schilders in Elst
  • Een nieuwe bestemming voor de Gasthuiskapel
  • De duizendjarige linde van Achterberg
  • Ondersteboven en leeg
  • De Eerste Wereldoorlog voelbaar in Rhenen
  • Herinneringen aan de Prins Bernhardstraat
  • Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen en omstreken 110 jaar jong
  • Familieleden bezoeken crashplaats Lancaster bij Elst
  • Vernieuwd monument keer terug op Frederik van de Paltshof
  • Klokkenstoel in de Cuneratoren gerestaureerd
  • Nieuwe foto’s van stellingbouw en legeroefeningen in Achterberg
  • Generaalsput weer even zichtbaar
  • Restauratie Cuneratoren feestelijk afgerond
  • De rijke natuur van Bleuwe Kamer en Grebbeberg
  • 65 jaar Cuneraschool
  • Zwervend langs de Nederrijn – recensie
 • nr. 2
  • Lodewijk van Leefdael en de kleurrijke Cunera-aflaat van 1475
  • Militaire beplantingen op het hoornwerk
  • Rhenen op de kaart
  • De weidsheid van het landschap rond Elst en Rhenen
  • Rhenen en de Provinciekaart van 1850
  • ‘De Rijn bij Rhenen’
  • De Rijn als grens tussen Gelderland en Utrecht
  • Delegatie uit Elst-Rhenen aanwezig bij herdenking in Noord-Ierland
  • Aan de voet van de Cuneratoren
  • Historische brandweerauto uit Rhenen gepresenteerd aan publiek
  • Twee gezicthen op Rhenen van Hercules Segers
  • Beeldverhaal van Ouwehands Dierenpark
  • Herbegrafenissen op het Militaire Ereveld Grebbeberg
  • Plaquette met namen geallieerde militairen in Elst onthuld
 • nr. 3
  • Het vaststellen van de gemeentegrenzen van Rhenen in 1818
  • Verkiezingen volgens het algemeen mannenkiesrecht in 1918
  • Schout-bij-nacht Hetterschij bewoner van ‘Het Witte Huis’
  • Twee Rhenense monumenten getekend door Chris Schut
  • Laatste missie van Lancaster W14191, 21 december 1942
  • Nieuwe Stadsmuseum Rhenen geopend
  • Vernieuwd monument teruggeplaatst op de Frederik van de Paltshof
  • Koude tijden, warme tijden
  • Streekmuseum De Brakken
  • 150 jaar Muziekvereniging Ons Genoegen
  • Tramhalte Stokweg in maart 1948
  • Opnieuw herbegrafenissen op de Erebegraafplaats
  • Plein naast het Koningin Elisabethplantsoen vernoemd naar Henk Deys
  • Joden uit Rhenen eeuwenlang in Wageningen begraven
2019

 • nr. 1
  • De oprichtingsakte van het Sint Cuneragilde in Rhenen
  • Bartholomeus van Bassen, architect en kunstschilder
  • De jeugdjaren van zendeling Hendrik van der Klift in Elst
  • Drie locaties voor het museum in Rhenen
  • Konijnenwaranden in Elst en Rhenen
  • Cultuurhistorische waardenkaart vormt een belangrijk hulpmiddel bij een optimaal erfgoedbeleid
  • Gezicht vanaf het Paardenveld, 1917
  • Tramverkeer hersteld na de meidagen 1940
  • Langs wegen en waterlopen in Rhenen, Elst en Achterberg
  • De nieuwe vaste opstelling van het Stadsmuseum Rhenen
  • De Klinkhamer, Rietveldwoning zonder opsmuk
 • nr. 2
  • Lodewijk Napoleon formeert leger na Engelse invasie op Walcheren
  • Hendrik Roodenburg, etser en schilder van Rhenen
  • Het huis Angulus Ridet aan de Achterbergsestraatweg
  • Rust en onrust aan de Cuneralaan
  • De Elster Buitenwaarden
  • Met de rug naar de twintigste eeuw
  • De T-splitsing Rijksstraatweg-Ingenseveerweg te Elst in 1948
  • Veel media-aandacht voor negen kraakpanden aan de Cuneralaan
  • Nieuws
 • nr. 3
  • Stenen werktuigen uit de groeve van Kwintelooijen
  • Heksenvervolging in Rhenen tussen 1592 en 1597
  • De aanleg van verdedigingswerken rond Den Helder in 1811
  • De bouw van een tabaksplanterskerk in Elst
  • De Panoramamolen
  • Justine Amatha Dorothea Schermer
  • Zoektocht naar de identiteit van een Nederlandse soldaat
  • Nieuws
  • Recensie
  • Literatuursignalement
2020

 • nr. 1 Themanummer Bevrijding
  • Gevels zonder vlag
  • Militair Ereveld Grebbeberg
  • NSB-Burgemeester roofde eigendommen van Rhenense burgers
  • De evacuatie van Ouwehands Dierenpark in februari 1945
  • De verwoesting van de Cuneratoren op 24 april 1945
  • Het bewogen laatste oorlogsjaar van Karel Doorman (1924-2010)
  • Operatie Faust maakte hulp vrij voor hongerend West-Nederland
  • Koninnginnedag en bevrijdingsfeest is Elst op 31 augustus 1946
  • Nieuws
 • nr. 2
  • Bronzen voorwerpen gevonden in de Rhenense Meent. Duizenden jaren geleden bewust achtergelaten in het veen
  • Johannis Kroes, militair van beroep. Een Rhenense jongen die diende in drie legers
  • Wisselplaats voor trams aan de Rijksstraatweg. Korenmolen ’t Wissel verwijst naar het tramverleden van Elst
  • Predikant en letterkundige Simon Gorter op de Grebbe. Overleden en begraven in het kuuroord dat hij koesterde
  • Het Teldershuis. Woning voor een molenaar, directeur en ingenieur
  • Cornelia van der Meer van Kuffeler en de strijd voor het vrouwenkiesrecht. Leven en werk van een Rhenense ‘suffragette’
  • Han Knaap, de kunstenaar die geen zakenman kon zijn. Porseleinatelier aan de Radboudweg kortstondig succesvol
  • Villa Grebbestein. Een kleine buitenplaats aan de voet van de Grebbeberg
 • nr. 3
  • Archeologisch onderzoek naar de Gasthuiskapel in 1994
  • De Rhenense broers Aalbert en Steven Kroes
  • Gezicht op de Rijnpoort te Rhenen
  • Honderd jaar landgoed De Tangh
  • Avond in Rhenen
  • Witte kerk Bantuinweg herdenkt 100-jarig bestaan
  • Gerrit Stegeman, gesneuveld op de Grebbeberg
  • Het bewogen leven van Evert Baars
  • Op en rond de Markt van Rhenen