Blad Oud Rhenen HVOR

Het verenigingsblad Oud Rhenen is sinds de herstart in 1980 van de vereniging (opgericht in 1907) het belangrijkste venster van de vereniging geworden.

Toen ons blad in 2018 volledig in kleur en volledig vernieuwd aan onze leden verscheen en te koop werd voor alle andere belangstellenden, vermoedden we niet dat we in 2020 op zoek zouden gaan naar niet alleen een nieuwe redactie, maar ook een nieuwe uitgever/drukker. Dit jaar, 2021, is dat gelukt, maar het blad zal voor het eerst pas weer in september 2021 verschijnen.

Ons blad zal – dat blijft het streven – vanaf 2022 weer 3 keer per jaar verschijnen, in het voorjaar, de zomer en in de winter. De artikelen zijn van diverse strekking en hebben als centraal thema het recente of het verre verleden van Rhenen, Elst en Achterberg. De verhalen gaan altijd vergezeld van illustraties, zoals foto’s, kaarten en prentbriefkaarten. Iedere lezer wordt uitgenodigd om in eigen stijl het verleden van de gemeente Rhenen op de kaart te zetten en ons hierover te informeren. Zo blijft ons blad het belangrijkste venster van HVOR!