Verslag presentatie Dossier ‘Zoeklicht’

Dossier ‘Zoeklicht’, zoektocht naar locatie en naam gesneuvelde soldaat

Wat doe je als je een foto onder ogen krijgt waarvan je niet weet waar het is en wie er op staat? Je wilt dit graag weten. Je gaat vragen stellen bij de foto: Wat voor uniform heeft deze soldaat? Wat zijn het voor een gebouwen? Wat voor een dakpannen liggen er op het dak? Wat staat er achterop de foto? En veel meer vragen.
Zo begint dhr. Michiel Teunisse dinsdagavond 12 november in het volledig gevulde Dorpshuis zijn presentatie, en ook zijn zoektocht circa 1 ½ jaar geleden naar de locatie en naam van de gesneuvelde soldaat op de getoonde foto. Dhr. Teunisse, gepensioneerd luitenant-kolonel uit Ermelo is al jaren geïnteresseerd in de strijd op en om de Grebbeberg in mei 1940. Hij krijgt deze foto onder ogen en wordt nieuwsgierig en begint zijn boeiende zoektocht.

Achterop de foto staat ‘In Belgien gefallener Hollander’, in België gesneuvelde Hollander. De foto zat echter in een serie foto’s waar juist weer ‘Wageningen’ achterop staat. Het zou dus zowel in België als in Nederland kunnen zijn. De Ermeloër begint met het doorsturen van al zijn vragen bij de foto naar diverse deskundigen.

Bronnen en locatie
Belangrijke gegevens bij de zoektocht zijn 2 lijsten met de gegevens van de gevallen Nederlandse soldaten op o.a. de Grebbeberg in mei 1940. Door aan de hand van gevonden en aangeleverde gegevens namen weg te strepen in deze lijst, wordt deze steeds kleiner, in de hoop de juiste naam over te houden.
Na diverse plaatsen in Frankrijk, België en Nederland te hebben bezocht is de conclusie uiteindelijk dat de foto gemaakt moet zijn in de Nude of (omgeving van) Achterberg. Diverse boerderijen worden bezocht en mensen bevraagd. Soms moet oud-militair Teunisse wachten tot iemand tijd voor hem heeft; hij helpt dan op het land. Een andere keer is de boer nog niet thuis en helpt hij in de keuken met het doppen van bonen. Na lang zoeken en bestuderen van luchtfoto’s uit 1939, 1944 en 1950 komt de Cuneraweg in beeld als mogelijke locatie van de foto. Dit is de locatie waar zich nu het tankstation van de familie Van de Scheur bevind. Een aantal Achterbergers kan dit vervolgens ook bevestigen!

Naam soldaat
De 2 lijsten met gevallen soldaten èn oorlogsverslagen van Nederlandse militairen van de meidagen 1940 worden verder bestudeerd. Foto’s van omgekomen militairen worden vergeleken. Uiteindelijk kan worden geconcludeerd wie de soldaat op de foto is: Godefridus Wilhelmus Matheus (Goof) Konings, geboren 5 mei 1909 in Tilburg.
De 31-jarige Goof, van beroep koperslager, is als soldaat werkzaam bij de 2e Verlichtingsafdeling. (Vandaar ‘dossier Zoeklicht’ als titel van deze zoektocht.) De 1e oorlogsdagen is hij ingedeeld in de frontlijn langs de Grift. De aanname is dat hij met andere soldaten zich terugtrekt richting Achterberg langs de Friesesteeg. In verband met beschietingen buigen de soldaten op een gegeven moment linksaf richting De Dijk/Cuneraweg. Onze soldaat is waarschijnlijk gewond geraakt en in Achterberg tegen de stal gelegd. Op 17 mei 1940 is hij daar gevonden en afgevoerd naar de Grebbeberg, om daar te worden begraven.

Familie
Na een zoektocht naar nabestaanden van soldaat Konings is er contact met dhr. Ad Konings. Hij vertelt deze avond in het Dorpshuis over de familie Konings: Uit welk gezin kwam Goof, welk beroep had hij, hoe ging het met de familie na de oorlog en welke impact had het sneuvelen van Goof voor met name zijn vrouw? Zijn vrouw is dit verlies nooit te boven gekomen. Elk jaar waren de meidagen bijzonder moeilijk voor haar.

Ademloos luisteren vele Achterbergers, Rhenenaren, familieleden van Goof Konings en anderen deze avond naar deze indrukwekkende, respectvolle en leerzame lezingen. Een bijzonder geslaagde avond!

Arjan Verhagen, lid werkgroep Achterberg van de HVOR