Vrouwen van Rhenen (oud)

Laatste Nieuws
Persbericht

Vanaf 15 december 2021 is een nieuwe historische uitgave over Rhenen te koop in het Stadsmuseum Rhenen onder de titel “101 kleurrijke vrouwen kleuren Rhenen”.
Het boek werpt het licht op de levens van vrouwen die een rol speelden in de lange geschiedenis van de stad en een plaatsje verdienen in het collectieve geheugen. Kunstenaars, ondernemende vrouwen, dappere vrouwen en avontuurlijke vrouwen, maar ook heksen, misdadigsters en minnaressen komen in beeld. Ook andere verhalen zijn te lezen over schandalen, een crime passionel, een middeleeuwse romance en openlijk samenleven zonder gehuwd te zijn rond 1500 n C. De schrijvers, Henny Boor en Mirjam Groenendijk, zijn in Rhenen beiden actief in kringen van het Rhenense cultuur historisch erfgoed. Zij zijn van mening dat ook in Rhenen de betekenis van vrouwen in de historie onderbelicht is. Kosten boekje € 12,50. Leuk cadeau, waarmee ook nog eens de aanschaf van het schilderij “Gezicht op Rhenen” van Jan van Goyen ondersteund wordt.

Wie zijn wij?

Wij vormen de werkgroep Vrouwen van Rhenen binnen de Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen en Omstreken. Mirjam Groenendijk, Henny Boor, Jacomine Oosterhof met medewerking van Maike Woldring en Willy Hoorn.

Wat doen wij?

Wij vertellen de geschiedenis van Rhenen in 101 vrouwenlevens. En dat vormt een uitdaging.

Vrouw van Rhenen tijdens beleg van de Kleefse troepen 1499

Aanleiding

De Maand van de Geschiedenis oktober 2019 heeft als thema ZIJ/HIJ.
De Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen e.o. heeft daar invulling aangegeven vanuit Rhenens perspectief met een drietal korte inleidingen op 17 oktober 2019 en het Stadsmuseum richtte een speciale expositie in met 14 opmerkelijke “powervrouwen” van Rhenen van december 2019 tot en met 20 juni 2020.

Dit was het startsein voor de werkgroep Vrouwen van Rhenen. Inmiddels hebben we een eigen website die nu gevuld wordt met de vrouwenverhalen. De link en de QR code staan hieronder.
Wij, Henny Boor en Mirjam Groenendijk, zijn razend trots op de rijke geschiedenis van onze stad Rhenen. Maar als je aan ons vraagt om een aantal namen van bekende Rhenense vrouwen te noemen, dan zijn we snel klaar. Onze stad is daarin geen uitzondering.
Wij willen een meer compleet beeld van onze geschiedenis dat leidt tot nieuwe inzichten en brengt veelzijdigheid in onze blik op verleden EN heden! Vrouwen hebben altijd zo’n 50% van de wereldbevolking uitgemaakt. Toch weten we vooral de namen van mannen uit het verleden. Als we de vrouwen niet OOK kennen, hoe kunnen we de wereld om ons heen dan begrijpen?

Maar wij zijn de uitdaging aangegaan om verhalen over minstens 101 vrouwenlevens in Rhenen voor het voetlicht te brengen op onze website. Geïnspireerd door het in 2013 verschenen boek, onder redactie van Els Kloek “1001 Vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis”.

Mevrouw Wilhelmina van den Nieuwenhuizen, weduwe van Majoor Landzaat

Zelfs nog in het laatste kwart van de 20ste eeuw kregen vrijwel alleen mannen alle aandacht in de vaderlandse geschiedenis en op vrijwel alle terreinen. Hoewel ook vrouwen zich bezig hielden met het maatschappelijk leven zoals de beeldende kunst, de godsdienst, de politiek, het bestuur enzovoort, hadden zij formeel geen toegang tot die instituties.

Alle vrouwen komen aan bod

Historische heldinnen en vergeten vrouwen: ook de geschiedenis van Rhenen zit er vol mee want Vrouwe Cunera en Elisabeth Stuart, vrouw van de Rhenense Winterkoning (1630), waren echt niet de enige vrouwen die in de geschiedenis van Rhenen een rol hebben gespeeld. We ontdekten beroemde en adellijke vrouwen, misdadigsters en vrouwen die in een kwade reuk stonden, dus sociaal minder gewenst. Ook komen vrouwen voor die niet om eigen verdienste bekend werden, maar wel als minnares of vrouw van een mannelijke beroemdheid. Op de website vind je deze spannende, romantische en verrassende verhalen terug, opgedeeld in drie periodes. Verhalen over ondernemende, opstandige, deskundige, vrome, rijke en arme vrouwen van Rhenen. Verhalen die onze stad en onze geschiedenis een eigen kleur geven.  Onze site Vrouwen-van-Rhenen, is in de lucht vanaf 8 december 2020. Veel leesplezier!

Mirjam Groenendijk, Henny W. Boor
Jacomine Oosterhof eindredactie

Met dank aan de volgende coauteurs :

  • Willy Hoorn
  • Maike Woldring

 
En met dank aan hen die ons illustratiemateriaal ter beschikking stelden:

  • Stadsmuseum Rhenen
  • HVOR
  • Rijksmuseum voor Oudheden
  • Particulieren
Eigen website

Onze eigen website met Vrouwen van Rhenen. Scan de QR code of neem een kijkje via https://vrouwen-van-rhenen.jouwweb.nl/