20 december 2016: de vrijwilligersbijeenkomst van de HVOR

De vrijwilligersbijeenkomst van de HVOR werd gehouden op de bovenste etage van Het Oude Raadhuis. Piet Hovestad werd door onze voorzitter in het zonnetje gezet en bedankt voor zijn jarenlange voorzitterschap van de Dinsdagmorgen Sociëteit. Ook Joop Elands werd bedankt voor zijn koffie, die week in week uit door hem werd gezet voor de bezoekers van de Dinsdagmorgen Sociëteit. Daarna werd een korte presentatie gehouden van de nieuwe HVOR website die in januari 2017 ‘de lucht ingaat’.