Archeologie

Wie zijn wij?

Wij zijn de “Werkgroep Archeologie Rhenen”(WAR) die in 1995 is opgericht door Ton van Drunen.

Wat doen wij?
  • Wij houden ons bezig met het inventariseren van opgravingen en vondsten in de gemeente Rhenen.
  • Het actueel houden van onze archeologische bibliotheek en het archief. Door de invoering van het “Verdrag van Malta”(1992) zijn er grote veranderingen in de archeologische wereld teweeg gebracht. Het “Verdrag van Malta” beoogt het cultureel erfgoed dat zich in de bodem bevindt, beter te beschermen. De consequentie hiervan is dat de werkzaamheden in het veld van amateur archeologen, dus ook van de WAR, zijn geminimaliseerd.
  • Wanneer gevraagd, geven wij de archeologische beroepsbureaus informatie over onze gedane vondsten en gegevens.
  • Bij nieuwe archeologische onderzoeken willen wij graag worden uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.
  • Onze belangstelling gaat nu, door niet meer het veldwerk te kunnen uitvoeren, uit naar het bezoeken van archeologische exposities en musea.
  • De WAR komt elke week bijeen en bestaat momenteel (2022) uit 5 leden.
Wie/wat zoeken wij?
  • Wij zoeken nieuwe leden met interesse in de archeologie en de geschiedenis van Rhenen.
  • Wil je hierover meer weten, neem dan contact met Hans Gadellaa: (0317) 61 41 41. Mailen kan natuurlijk ook: archeologie@oudrhenen.nl.

Tot ziens bij de WAR!