Geschiedenis sociëteit

Inmiddels (we schrijven maart 2017) meer dan tien jaar geleden waren het de heren Henk Deys, (wijlen) Hens Dekker, Henk Gieszen en Evert van Hees die het initiatief namen tot de oprichting van de senioren sociëteit. Wat toen begon met een kleine groepje is uitgegroeid tot een zeer gemêleerde en belangstellende groep Rhenenaren.

De eerste jaren kwamen we bijeen in de Commanderij maar de ruimte werd daar te klein en ook de veiligheid kwam in het geding. Om die reden verkasten we naar de Kuilweg. Er zijn ons inmiddels wat leden ontvallen, maar gelukkig is er ook geregeld weer aanwas van nieuwe leden.