Archief nieuws

Muziektheatervoorstelling ‘Schrijven aan een dode’ – 12 mei 2023

Op 12 mei 2023 zal nogmaals de muziektheatervoorstelling 'Schrijven aan een dode?' worden opgevoerd. Vanwege de grote belangstelling hebben we verleden jaar een aantal mensen 'nee' moeten verkopen. Dit keer ...

9 mei 2023 Herdenkingsconcert 20.00 uur Cunerakerk

Het thema van het herdenkingsconcert 2023 luidt 'Breekbaar Nieuws'. Dat verwijst naar de broosheid en kwetsbaarheid van vrede en vrijheid. Lees verder: Concert 2023 ...

Nieuwe ereleden benoemd!

Aan het eind van de Algemene Ledenvergadering van 21 maart heeft het HVOR bestuur 2 nieuwe leden benoemd tot erelid, dankzij hun staat van dienst! Het zijn Ben van Laar ...

We gaan verhuizen!

Zodra dat mogelijk is, zullen de werkgroepen hun spullen (selecteren!) gaan verpakken in de dozen van de verhuizer. Alle info (het draaiboek) loopt via het secretariaat, er zal een inrichtingsplan ...

Bericht van overlijden

Vanavond 21 februari, tijdens de HVOR lezing in de Hal van de Gedachteniskerk, bereikte ons het droevige bericht dat onze oud- en erevoorzitter Henk Deys is overleden. Henk Deys heeft ...

Nieuw onderkomen voor de HVOR!!!

Het is gelukt! We hebben een nieuw onderkomen, een historisch pand in het centrum: "Pand met de erkertjes, Herenstraat 27". Gebouwd tijdens de Wederopbouw, in 1941. Architect: Bruin, Wieger (BNA, ...

Oud Rhenen nr. 1-2023

De nieuwste Oud Rhenen, nr. 1 van 2023 is verschenen.Inhoud: Rol van prins Rumpert rampjaar 1672/73 Het Joods pension van de gezusters Klein in Rhenen Kemperman, het eerste hoofd van ...

Moeras eik 18-12-2008 – nieuw naambordje 18-01-2023

Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de HVOR in 2007 werd in december 2008 een Moeras eik geschonken aan de gemeente Rhenen - een bord (zie foto) met tekst ...

Vacature PR & Communicatie

De HVOR is op zoek naar een medewerker PR & Communicatie. Via de website www.oudrhenen.nl communiceert de HVOR (Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen e.o.) met haar leden en geïnteresseerden. Wij organiseren ...

Eerste Cuneraspeld voor Oud-Voorzitter HVOR

Het nieuwe jaar 2023 was nog maar 5 dagen oud toen tijdens de Nieuwjaarsreceptie van onze Burgemeester een nieuw gegeven werd toegevoegd aan de geschiedenis van Rhenen: de eerste Cuneraspeld ...