Koninklijke Erepenning

De toekenning van de Koninklijke Erepenning op 10 december 2007erepening2

Reeds geruime tijd vóór de geplande viering van het honderdjarig bestaan van onze historische vereniging, heeft het bestuur de gedachten laten gaan over een aanvraag tot het verwerven van het predicaat ‘Koninklijk’. Dit bleek al gauw te hoog gegrepen, maar een kans op de verlening van een Koninklijke Erepenning zat er zeker in.

Begin 2006 werd een toekenningsverzoek ingediend, waarbij veel gegevens moesten worden ingeleverd, zoals de leeftijd van de vereniging die minstens 50 jaar moest bedragen en daarna een veelvoud van 25 jaar. Voorts werden vragen ingevuld met betrekking tot de doelstellingen, de plaats van de vereniging in de regio, de financiële situatie, de activiteiten enzovoorts. Er mochten geen politieke, commerciële, religieuze of levensbeschouwelijke opvattingen in het spel zijn en het bestuur moest te goeder naam en faam bekend staan en van onbesproken gedrag zijn. Dat er sprake was van een actieve en vitale vereniging kon voldoende worden aangetoond door te wijzen op ons tijdschrift ‘Oud Rhenen’ en andere publicaties, de 6 lezingenavonden per jaar, deelname aan allerlei gemeentelijke en particuliere initiatieven in Rhenen en nog veel meer.

Tijdens de viering van het honderdjarig bestaan in Ouwehands Dierenpark op 17 januari 2008 kwam burgemeester drs. J.H.A. van Oostrum met de heugelijke mededeling dat het Hare Majesteit behaagd had om aan onze vereniging de Koninklijke Erepenning toe te kennen.

De Erepenning wordt volgens Koninklijk Besluit als ereteken toegekend aan verenigingen of instellingen van filantropische, wetenschappelijke, culturele of maatschappelijke aard, dan wel sportverenigingen die zich op hun gebied verdienstelijk hebben gemaakt.

erepening3De penning is vervaardigd van argentaan, een zilverkleurige metaallegering bestaand uit koper, zilver en nikkel. De middellijn bedraagt 50 mm en de penning vertoont aan de voorzijde de naar links gewende beeltenis van de koningin, binnen het omschrift “BEATRIX KONINGIN DER NEDERLANDEN”. De keerzijde draagt het opschrift “KONINKLIJKE EREPENNING” en de penning hangt aan een beweegbare kroon. Er wordt tevens een oorkonde uitgereikt. De begiftigde vereniging of instelling heeft het recht op briefpapier of gedrukte stukken van de onderscheiding in woord en/of beeld melding te maken. Desgewenst mag er toegevoegd worden: ‘Onderscheiden met de Koninklijke Erepenning’.

Wij hebben een proefdruk van ons briefpapier moeten indienen, en voor gebruik op de website vergunning aangevraagd.
Een en ander geschiedt onder toezicht van de Grootmeester van het Huis van Hare Majesteit de Koningin.

Sinds de troonsbestijging door Willem Alexander draagt de erepenning zijn beeltenis.

dr. H.P. Deys

Erevoorzitter van de HVOR en indertijd betrokken bij de toekenning