Elst en Remmerden

Wie zijn wij?

Onze werkgroep bestaat op dit moment uit zes in Elst woonachtige leden van de HVOR. Contactpersonen namens de werkgroep zijn Dick van Laar en Nees van den Oosterkamp.

Zij zijn per e-mail bereikbaar via hvorwerkgroepelstremmerden@gmail.com

Het gebied waarbinnen wij actief zijn omvat twee historisch interessante locaties, behorend tot de Gemeente Rhenen. Dit zijn de oude buurtschap Elst dat sinds de middeleeuwen aan een belangrijke route tussen Utrecht en Keulen lag en de buurtschap Remmerden dat lang uit een aantal boerderijen met bijbehorende akkergrond bestond.

Wat doen wij?

Wij houden ons bezig met allerlei zaken die de cultuurhistorie van Elst en Remmerden aangaan, zoals:

  • het doen van onderzoek naar het militair historisch erfgoed van Elst en Remmerden,
  • het behoud van cultuurhistorisch waardevolle elementen binnen ons onderzoeksgebied,
  • het verzamelen en digitaliseren van oud beeldmateriaal van Elst en Remmerden,
  • het doen van onderzoek naar grondgebruik en bewoningsgeschiedenis door de eeuwen heen.

Een belangrijke plaats binnen de activiteiten van onze werkgroep wordt ingenomen door Het Elster Geschiedenishuis (HEG), de plaats waar inwoners, oud-inwoners en andere belangstellenden elkaar ontmoeten om informatie uit te wisselen en om te praten over de Elsterse historie.

Wie zoeken wij?

Daar kunnen we kort over zijn. Wij zoeken Uw medewerking! Deel uw informatie en nieuwsgierigheid met ons via het Elster Geschiedenishuis of neem contact met ons op voor het maken van een afspraak via het mailadres: hvorwerkgroepelstremmerden@gmail.com. Twijfel niet of uw informatie wel interessant kan zijn, maar neem contact op. Want alle informatie is welkom! Tot ziens in Elst!

Rijksstraatweg Elst, 1964

Rijksstraatweg Elst, 1964