Literatuur

Literatuur over de geschiedenis van Achterberg

Boeken

Blankenstein, Hans (2009), Achterberg (1698-1996) in: Onze Schooljaren, Vijf eeuwen openbaar onderwijs in Achterberg, Elst en Rhenen, Rhenen: Mmix

Blankenstein, Hans, Hens Dekker, Ben van Laar (2006), Begraven in Achterberg, in: Begraven in Rhenen. De geschiedenis van de laatste eer in Rhenen, Elst en Achterberg, Rhenen: Hans Blankestijn & Hens Dekker

Bultje-van Dillen, L., e.a. (red.) (2008), in: Geschiedenis van Rhenen. Utrecht: Uitgeverij Matrijs:

• Spek, Theo, Utrechtse Heuvelrug en Gelderse Vallei
• Mulder, Roel, ‘Eene grote sloperij’, Het lot van buitenplaats Remmerstein
• Demoed, Henk, De gebuurten van Den Dijk, Een van de laatste marken in Nederland
• Rooijen, Bertus van en Willem H. Strous, De agrarische ontwikkelingen van Achterberg, Van kleine boeren naar moderne bedrijven

Crum, C. (2009), Verjaagd van de Grebbeberg. Een familiegeschiedenis 1940-1945. Utrecht: Uitgeverij Matrijs

Deys, H.P. e.a., (1995), Rhenen, bedreigd bezet bevrijd, De geschiedenis van vijf jaar oorlogstijd in Rhenen. Rhenen: Stichting gebroken lente

Deys, H.P. (1981), Achter Berg en Rijn, Over boeren , burgers en buitenlui in Rhenen. Pag. 236 tm 275. Rhenen: Stichting gebroken lente

Deys,dr. H.P., (1990) Vijfenveertig jaar Julianaziekenhuis Veenendaal, Veenendaal: Koolboeken

Deys, Henk, Fred Vogelenzang (2010) Monumenten-inventarisatie Provincie Utrecht, Rhenen geschiedenis en architectuur, Zeist: Uitgeverij Kerckebosch / Utrecht: SPOU

Haakman, G.C., (1847) Rhenen en omstreken, p. 59-64 en 198-229, Amersfoort: W.J. van Bommel van Vloten

Iterson, W. van, (1932), De historische ontwikkeling van de rechten op de grond in de provincie Utrecht, Assen: Van Gorcum

Iterson, W. van, (1960), De stad Rhenen, p. 34-43, 48-51, 159-165, 176-179, 184-197, 244-245 en kaart. Assen: Van Gorcum

Jong, A.J. de, H.P. Rozema. – Voorthuizen (1989), Beknopte geschiedenis van het poststation te Achterberg, in: De posthistorie van Rhenen, Elst en Veenendaal, Rhenen: Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen en omstreken

Laar, Ben van, Henk Gieszen (2011), Rhenen zoals wij dat kenden : Verhalen uit Rhenen, Achterberg en Elst, Rhenen: Stichting Publicaties Oud Rhenen

Ommeren, R. van (2011), Het Klompenkerkje, Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland te Achterberg. Kesteren: R. van der Meijden

Onink, Piet en Henk Deys (2012), Geloven in Rhenen, Rhenen: Stichting Publicaties Oud Rhenen

Rhenen 750 jaar. Bronnenboekje. Uit het verleden van Rhenen, Elst & Achterberg, (2008), Rhenen: Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen e.o.

Stichting Saambinding (februari 2016), 70 jaar Evangelisatie Stichting Saambinding, Jubileumuitgave

Strous Willem H., (2015), Mobilisatie in Achterberg, Elst en Rhenen, Rhenen: Stichting Publicaties Oud Rhenen

Sulman, A. en Deys, H.P. (2014), Met het oog op de ernst der tijden, mobilisatie in Achterberg, Elst en Rhenen 1939-1940. Barneveld: Koninklijke BDU Uitgevers BV

Viegen, C. van jr. (1988), Van geslacht tot geslacht, Hervormd Achterberg en het levenswerk van Coenraad van Viegen v.d.m., Achterberg, K.C.H. van Eck

Wijk, J.M. van (1991), Teken van Gods trouw, relaas van ex-strijders bij de Grebbeberg in de meidagen van 1940. Barneveld: Gebr. Koster

Willem Teellinckschool (2020), Jubileumboek Willem Teellinckschool 1970-2020. Achterberg

Tijdschrift Oud Rhenen

o Vetgedrukt = artikel geheel over Achterberg
o Niet vetgedruk en zonder (v) = artikel gedeeltelijk over Achterberg
o (v) = artikel met korte vermelding van Achterberg

Villa Bergzicht, H.P. Deys, november 1982

De Bodebussen van Rhenen, M. Agterberg, p. 22, febr. 1983 + p6, juni 1983 (v)

Mijn naam is Van Laar, H.P. Deys, p. 15-18, Oktober 1983

Jaarverslag 1983, J. Combrink, p. 31, nr. 1 1984 (v)

De Brandweer en de evacuatie van 1940, H.P. Deys, p. 11, 13, nr .3 1984 (v)

Een ooggetuige vertelt (Meidagen 1940), J. Combrink, p. 6-9, nr. 2 1985

De lijkenploeg van het Rode Kruis, J.G. Koekoek, nr. 2 1985

De vlag van Achterberg, J. Combrink, p. 20-22, november 1985

Het onderwijs in Rhenen in vroeger tijd II, J. Combrink, p. -19 en 31, juli 1986 (v)

Een eeuw bejaardenzorg in Rhenen: 1888 – 1986, H.P. Deys, A. Valkenburg, p. 6, 33, nr. 3 1986

Rhenen, ’n brug teveel, G.A. Russer, p. 13, 15, nr. 4 1986

Het bunkertje van Kruiponder verdwenen, I.C. Rauws, p. 18-20, maart 1987

Het onderwijs in Rhenen in vroeger tijd IV, J. Combrink, p. 25 ev, sept 1987 (v)

De Geertesteeg 16 Rhenen, H.E. Dekhuyzen, p. 35, sept 1987

Het onderwijs in Rhenen in de 19e eeuw, J. Combrink, p. 20, nr. 1, 1988 (v)

60 en 400 jaar – Heimerstein, H.P.Deys, nr. 3 1988

Raadselachtig?, J. Mom, p. 22-23, mei-juni 1989

De oudste geschiedenis van “Stuivenes(t)”, een eeuwenoude boerderij te Achterberg, A.J. de Jong , p. 18, sept. 1989

Een onbekende historische plek te Achterberg, A.J. de Jong, p. 25, sept. 1989

De luchtwachtdienst te Rhenen, H.P. Deys, p. 41 ev, mei 1990 (v)

Evacuaties van Rhenen, H.P. Deys, p. 49 ev , mei 1990 (v)

Kasteel “De Horst” – de stichting, wat er aan vooraf ging en de gevolgen, J. Combrink, p. 2 ev, sept. 1990

Verbouwing cq. Restauratie van Stuivenes(t) te Achterberg, A.J. de Jong, p. 34  , sept. 1990

Hoe oud is Stuivenes te Achterberg, A.J. de Jong, p. 61, mei 1991

De oude steentijd van Rhenen en de heer Lieuwen, Lot Delfin, p. 68, mei 1991 (v)

Rhenen en de strenge winters, A.J. de Jong, p 76, sept. 1991 (v)

De eerste jaren van de Rhenense stadsmolen 1572-1580, H.P. Deys, p 86, sept. 1991 (v)

Het goed Schooneveld in het kerspel Rhenen, C.L. van Otterlo, p. 99, sept. 1991

VAN LEEFDAEL De geschiedenis van de familie en het huis, Ph.J. van Dael, p. 3-52, jan. 1992

Oude grafstenen op de oude begraafplaats te Rhenen in 1992, Dr. H.P. Deys, , p. 30, sept. 1992 (v)

Verenigingendossiers, Willem H. Strous, p. 9, 19, jan. 1993 (v)

Rhenen en de strenge winters – de winter van 1940, A.J. de Jong, jan. 1993 (v)

De geschiedenis van het gehucht Grebbe, Dr. A. J. de Jong, p. 108, 113, sept. 1993

De straten- en wegennamen van Rhenen. Deel I, H.P. Deys, p. 113-116, 125, 127, 129, sept. 1994

De straten- en wegennamen van Rhenen. Deel II, H.P. Deys, p. 17, 26, 29, 31, jan. 1995

Rhenen vijftig jaar bevrijd, Redaktie, p. 50, mei 1995 (v)

De “Rhenus” in oorlogstijd, Dr. A.J. de Jong, p. 68-70, mei 1995 (v)

De straten- en wegennamen van Rhenen. Deel III, H.P. Deys, p. 103, 105, 106, 107, 114, sept. 1995

Melkfabrieken in Rhenen – Een melkfabriek in Achterberg, H. Dekker, p. 116-120, 126, sept. 1995

Hoe Rhenen Veenendaal kwijt raakte, H.P. Deys, p. 149 , sept. 1995 (v)

De straten- en wegennamen van Rhenen. Deel IV, H.P. Deys, p. 19, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37 jan. 1996

Bier brouwerijen in Rhenen – De Pegel, H. Dekker, p. 49, 50, mei 1996

Mijn grootvader en de Rhenense goudschat, Geerteke de Haas, p. 57-67, mei 1996 (v)

De straten- en wegennamen van Rhenen. Deel V, H.P. Deys, p. 71, 72, 73, 76, 77, mei 1996

Van Binnen en buiten, Kroniek van de Werkgroep Archeologie, A.J. van Drunen, p. 130, 131, sept. 1996 (v)

De straten- en wegennamen van Rhenen. Deel VI, H.P. Deys, p. 134, 135, 145, 148, 151, 153, 155, sept 1996

Jacob van Campen, predikant te Rhenen 1997, H.P. Deys, p. 11, jan. 1997

Archeologie in Achterberg, Ton van Drunen, p. 28 ev, jan 1997

De straten- en wegennamen van Rhenen. Deel V, H.P. Deys, p. 28, 43, 49, jan. 1997

De straten- en wegennamen van Rhenen. Deel VI (slot), H.P. Deys, p. 105, 109, 110, 112, mei 1997

Archeologische vondsten, p. 20, Cuneralegende, p. 23, De Utrechtse bisschoppen, p. 28, Het Agnietenklooster, p.33, De Ridderlijke Duitse Orde te Rhenen, p. 38, Stadsrechten, stadmuren en stadsbestuur, p. 43, Religie, ouderenzorg en gezondheidszorg, p. 49, 74, Windmolens, p. 86, 87, Kastelen en landhuizen – Ter Horst, Levendaal, Stuivenes(t), p. 90, 91, 92, 93, okt. 1997 (Jubileumnummer 1907-1997)

De Reformatie in Rhenen, H.P. Deys, p. 22, 28, mei 1998 (v)

Putten en pompen in Achterberg, p. 12, 28, sept. 1998 (v)

Jaarverslag 1998 “25-11-1998: Dhr. H. Dekker: “Het dorp Achterberg”. (Lezing), p. 52, jan. 1999 (v)

Wanneer kunnen we nu vieren dat Rhenen stadsrecht werd verleend?, Dr. A.J. de Jong, p. 13, 14, mei 1999

Werkgroep Archeologie Rhenen, Jaarverslag 1998Achterberg, de Horst, A.J. van Drunen, p. 35, mei 1999

De familie Van Laar te Rhenen, dr. A.J. de Jong, p. 9, 10, 13, 15, 16, 17, 19, sept. 1999 (v)

De molen CRESCENDO in Achterberg, dr. H. P. Deys, p. 34-58, sept. 1999

De familie Van Laar te Rhenen, dr. A.J. de Jong, p. 22,  jan. 2000 (v)

De Kruiponder, H. Dekker en H.P. Deys, p. 5-16, mei 2001

De Bank van lening te Rhenen, (12927)1611-1853, Willem H. Strous, p. 31, mei 2001 (v)

Schoneveld’, het goed te Achterberg en de familienaam, Ad. J. de Jong, p. 6-25, 35-41, jan. 2004

Joden in Rhenen in W.O. II – Onderduikers in Achterberg, A.G. Steenbergen, p. 46-49, jan. 2004

De prentbriefkaarten in de gidsjes van Willem van Nas, H.P. Deys, p. 33, 35, mei 2004

Jaarverslag 2003 Werkgroep Archeologie Rhenen (WAR) – Kasteel Valkenburg,  Ton van Drunen, p. 46, 47, mei 2004

Willem Johan van Nas, een Rhenense familiegeschiedenis, Willem H. Strous, p. 10, 12, 44, 47, 48, 49, 50, 54, sept. 2004 (v)

De ligging van kasteel Valkenburg te Achterberg, Ad J. de Jong, p. 35-38, sept. 2004

Allerlei mengelwerk in de moedertaal, Lidy Bultje-van Dillen, p. 12, jan. 2005 (v)

Het Patershuis,  Hens Dekker, p. 16, jan. 2005 (v)

Militairen en prentbriefkaarten te Rhenen, Ad J. de Jong, p. 31, 35, 36, 37, jan. 2005 (v)

Gezicht op Achterberg zoals het was, (foto), p. 37, jan. 2005

Herdenkings-evacuatietocht 10 mei 2005, Willem H. Strous, p. 6, 21, sept. 2005

Rhenen en de familie Van Amerongen, Ad J. de Jong, p. 19, jan. 2006 (v)

Zoektocht naar een tweetal verzetsdaden te Rhenen, Willem H. Strous, p . 21, 23, 24, 25, jan. 2006 (v)

Heel Rhenen op de schop – De Snikkuil, Hens Dekker, p. 32, 33, jan. 2006

Jaarverslag 2005, Werkgroep Archeologie Rhenen (WAR) – Achterberg-West, Ton van Drunen, p. 49, jan. 2006

25 jaar spoorlijn Rhenen-Utrecht, H.P. Deys, p. 7, mei 2006 (v)

De ontstaansgeschiedenis van het Gezondheidscentrum Rhenen, F. Almekinders, p. 39, 40, mei 2006 (v)

Rijnlandsche roeden in Achterberg, M. J. Kooistra, p. 5-12, jan. 2007

Het Rhenense familiegeld van 1675, een grote bron van bevolkings-informatie, H.P. Deys, p. 15, 16, 17, jan. 2007 (v)

Joodse onderduikers in Rhenen, C.A.M. Crum, p. 25, mei 2007 (v)

Verdwenen spiekers en hooibergen, Hens Dekker, p. 6, 14, 17, mei 2008

Markegronden in Rhenen, Betekenis van het woord mark, G.H. van Rooijen, p. 22, 26, 27, mei 2008

Oorlogsdagboek Rhenen, 4 september – 19 oktober 1944, Wim Dijkstra, p. 35, mei 2008 (v)

Grote veranderingen in het naoorlogse Rhenen, Hens Dekker, p. 24, 27, 31, 32, september 2008 (v)

Markante bomen in Rhenen, Hens Dekker en Ben van Laar, p. 10, 11, 20, 21, 25, 26, sept. 2009

De diepvrieskluis in Achterberg bestaat 50 jaar, Hens Dekker, p. 48-57, sept. 2009

De Achterbergse Nachtwacht en De Brijpot, Lidy Butlje, Henk Deys en Willem H. Strous, p. 5-12, jan. 2010

De lagere landbouwschool in Achterberg (1948-1959), Hans Blankestijn, p .22-29, mei 2010

Een bijzonder schilderij, Hens Dekker, p. 7-16, sept. 2010

De Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland te Achterberg, H.P. Deys, p. 54-58, sept. 2010

Uitbreidingsplan en rondwegen voor Elst, Remmerden, Achterberg en de Grebbe, Ben van Laar, p. 14-18, jan. 2011

Hoe het regiment marcheert en daarbij Rhenen, Elst en Achterberg passeert, Jan Maarten Doorman, p. 22-27, sept. 2011

Interview met Gijs Baardman d.d. 25 oktober 2010, Lidy Bultje-van Dillen, p. 3-5, jan. 2012 (v)

Jaarverslag 2011 Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen e.o., p. 29, 30, jan. 2012

Oude huizen in de Rhenense binnenstad en hun bewoners, De familie Menso, Ad J. de Jong, p. 4, mei 2012 (v)

Herinneringen aan mijn jeugd in Rhenen, Willemien Sandbrink, p. 16-19, mei 2012 (v)

Honderd jaar Remmerstein, Henk Deys, Maarten Evelein, Carla Oldenburger-Ebbers, Saskia von Geldern-Bentinck, themanummer sept. 2012

De geschiedenis van de Boerderij/herberg ‘De Bonte Koe’ en ‘Het Spul van Lotje’, Henk P. Deys en Ad J. de Jong, p. 6, jan. 2013 (v en foto Stuivenes)

Infrastructuur in Rhenen tussen 1815 en 1940, De periode na 1885, Willem H. Strous, p. 15-16, 21, jan. 2013 (v)

Ut Laorend vrogger, G.A. van Rooijen, p. 30-13, jan. 2013

Jaarverslag 2012 Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen e.o. – Werkgroep Achterberg, p. 28, jan. 2013

Rhenen en de Koude Oorlog, Ben van Laar, p. 11, 12, mei 2013 (v)

Oude huizen in de Rhenense binnenstad en hun bewoners, Het Generaalshuis, Henk P. Deys, Ad J. de Jong en Ben W. van Laar, p. 29, 32, sept, 2013 (v)

Jaloerse minnaars verstoren pril huwelijksgeluk, H.J. Postema, p. 5, 6, jan. 2014

Werkgroep Archeologie Rhenen (WAR) Jaarverslag 2013, Opgravingen – Cuneraweg/Hogesteeg in Achterberg, p. 30, 31, jan. 2014

Jaarverslag 2013 van de HVOR e.o. – Werkgroep Achterberg, p. 34, jan 2014

My darling wife, Henk Deys en Toon Blokland, p. 2-6, mei 2014

Oude huizen in de Rhenense binnenstad en hun bewoners Ballioenestein, St. Christoffel en de familie Buddingh, Henk P. Deys, Ad J. de Jong en Ben W. van Laar, p. 15, 16, mei 2014 (v)

“Ik heb ‘m!!! En het is geen Amerikaan, maar een Engelsman!”…….. en hoe het verder ging, Toon Blokland, p. 2-5, sept. 2014

Oude huizen in de Rhenense binnenstad en hun bewoners Het huis ‘Poelenstein’ en Dokter Waller Henk P. Deys en Ad J. de Jong, p. 17, sept. 2014

Ons monument op het Frederik van de Paltshof, Willem H. Strous, p. 2, 3, jan. 2015 (v)

Jaarverslag 2014 van de Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen e.o., werkgroep Achterberg, p. 30, jan. 2015

Het huis Zandheuvel, alias het Teldershuis, H.P. Deys, p. 33, maart 2015 (v)

‘Ergens in Nederland’, Themanummer Mobilisatie en evacuatie in Rhenen 1939-1940, juni 2015:

  • Drie keer evacueren aan de Veenweg in Achterberg, p. 16, 17
  • Mobilisatieadressen in Achterberg, H.P. Deys, p. 23-25
  • Verder vermelding op p. 11, 13, 14, 34, 37, 38

Rectificatie, p. 3/44, sept. 2015

Rhenen na de stadsrechtverlening van 1258, Leven en werken in een middeleeuwse stad,  Willem H. Strous, p. 14, 15, sept. 2015 (v)

Jaarverslag 2015 van de Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen e.o., Werkgroep Achterberg, p. 33, jan. 2016

De Opslag en ‘Rijnzigt Anno 1801’, Een markant punt aan de Rijn bij Elst, Nees van den Oosterkamp, p. 12, mei 2016 (v)

Dagboek van een onderduiker, Piet Terlouw, p. 16, 17, sept. 2016 (v)

De Duizenjarige linde van AchterbergMartijn Boosten, p. 22-25, februari 2018

Nieuwe foto’s van stellingbouw en legeroefening in AchterbergJan Maarten Doorman, p. 36-41, februari 2018

Militaire beplanting op het hoornwerk, Martijn Boosten, p. 21-16, zomer 2018

Twee Rhenense monumenten getekend door Chris Schut – De stenen kamer Stuivenes,  Tolien Wilmer, p. 19, 20, najaar 2018

Langs wegen en waterlopen in Rhenen, Elst en AchterbergHenk Deys, p. 39, voorjaar 2019

Kranten- en tijdschriftenartikelen

Veenhof, Johan, Achterberg, klein dorpje met een groots verleden, Reformatorisch Dagblad, 14 aug. 1971.

Vlastuin, E. van, Achterberg bulkt van de historie, Reformatorisch Dagblad, 12 juni 1991

Landgoed Schoneveld en de familie Van Lienden, Veenendaal Totaal, september 2007

Aandacht voor rijke historie Achterberg, Veenendaal Totaal, juni 2016

Folder Landgoed Prattenburg

Dorpskrant Achterberg

Verdwenen familienamen in Achterberg, Reijer van der Meijden, november 2013

Verdwenen familienamen (Deel 2), Reijer van der Meijden, januari 2014

Oproep  voorwerpen voor tentoonstelling, maart 2014

Mobilisatie in Achterberg,  Willem H. Strous, augustus 2014

Lezing van werkgroep Achterberg over sergeant F.A. McCluskey, april 2015

BRAND met een luchtje,  Reijer van der Meijden, maart 2016

Ernstige ongevallen in Achterberg, Reijer van der Meijden, januari 2017

Verdwenen familienamen, Reijer van der Meijden, maart 2017

Onweer boven Achterberg, Reijer van der Meijden, mei 2017

Bewoningsonderzoek: Het Verbrande Erf Deel-1, Hans van der Heiden, september 2017

Bewoningsonderzoek WGA: Het Verbrande Erf Deel-2, Hans van der Heiden, januari 2018

Bewoningsonderzoek WGA: Het Verbrande Erf Deel-3, Hans van der Heiden, april 2018

Bewoningsonderzoek WGA: Het Verbrande Erf Deel-4, Hans van der Heiden, september 2018

Brand in Achterberg, Reijer van der Meijden, december 2018

Zo ging dat vroeger, Reijer van der Meijden, februari 2019

Te slim af, Reijer van der Meijden, juni 2019

Websites

De Slag om de Grebbeberg: www.grebbeberg.nl

Dorpshuis Achterberg: www.bridge-instuif-rhenen.nl/dorpshuis-achterberg-2

Landgoed Prattenburg: www.prattenburg.nl

Landgoed Remmerstein: landgoedremmerstein.nl

Willem Teellinckschool: www.willemteellinckschool.nl/school/geschiedenis