Educatie

Rhenen is rijk aan Cultureel Erfgoed
www.peerrhenen.nl
Spectrum

Ieder kind in Rhenen heeft erfgoed in zijn directe omgeving. Archeologische opgravingen, cultuurlandschap, museale objecten, archiefstukken en monumenten, maar ook rituelen en gebruiken vormen het startpunt van ontdekkingstochten. “Leren met en over erfgoed” brengt het verleden dichterbij en vormt historisch besef. PEER (Project Erfgoed Educatie Rhenen) maakt het cultureel erfgoed van Rhenen beschikbaar voor het Rhenense basisonderwijs.

Passend in het curriculum

In de afgelopen jaren zijn er veel initiatieven ondernomen om het rijke culturele erfgoed van Rhenen en omgeving binnen de basisscholen te brengen. Deze initiatieven zijn nu omgezet in een leerlijn vanaf groep 3 t/m groep 8. Passend in het curriculum en de kerndoelen van de “vakken” Oriëntatie op jezelf en je omgeving en Burgerschap. Daardoor wordt ieder jaar dezelfde stof onderwezen en is continuïteit gewaarborgd. In de thema’s uit eigen omgeving wordt telkens de verbinding gezocht met het Cultuurplatform Rhenen, het Stadsmuseum Rhenen, de Historische Vereniging en het Cuneragilde. De leerlingen bezoeken minimaal één keer het Stadsmuseum, waarbij er mogelijkheden worden geboden voor meerdere excursies en activiteiten in het museum of op andere locaties.

Samenwerking

De samenwerking tussen onderwijs en de culturele instellingen leverde een lespakket met als doel het culturele erfgoed en de geschiedenis van Rhenen, Elst en Achterberg te verankeren in het curriculum van alle basisscholen in de gemeente Rhenen.