ANBI informatie HVOR

Naam: Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen en Omstreken (HVOR)
RSIN/fiscaalnummer: 815280646
Kamer van Koophandel: 40479331
Postadres: Rozenlaan 72, 3911DX Rhenen
Bezoekadres: Herenstraat 27, 3911 JD Rhenen “De Commanderij”

Het doel van de HVOR is volgens de statuten:
De kennis en belangstelling te bevorderen op het terrein van de geschiedenis, archeologie, en monumentenzorg betreffende de gemeente Rhenen en te waken over het behoud van het cultureel en historisch-landschappelijk erfgoed en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Beloningsbeleid: de bestuurders zijn onbezoldigd en ontvangen geen vergoeding voor gemaakte kosten.