Oud Rhenen 1991-2000

1991

 • nr. 1
  • Het Agnietenconvent te Rhenen
  • De Tarthorst (Wageningen)
  • Bezoek van de ’Landelijke Werkgroep Steentijd’ aan Rhenen
  • Bekende Rhenenaren -Gerrit Jan Dijkerman (1885-1929)
  • Jaarverslag 1990
  • Financieel Jaarverslag 1990
  • St. Vrienden van het Streekmuseum ‘Het Rondeel’ – 1990
 • nr. 2
  • ln Memoriam J. Combrink
  • De Cuneralegende en de ’Duitse’ Ridders te Rhenen
  • De Electriciteits-maatschappij ‘Rhenen’
  • Hoe oud is Stuivenes te Achterberg?
  • De oude Steentijd van Rhenen en de heer Lieuwen
 • nr. 3
  • Rhenen en de strenge winters
  • Aanplakbiljet overlijden Koning Willem III – Oud(heidkundig) nieuws
  • De eerste jaren van de Rhenense Stadsmolen, 1572-1580
  • Het goed Schooneveld in het kerspel Rhenen
  • Van Brinckhouwer blijkt van Brinck, brouwer
  • Een oculaere inspectie in 1599

 

1992

 • nr. 1
  • Ten geleide bij de 11e jaargang
  • Van Leefdael  De geschiedenis van de familie en het huis
 • nr. 2
  • 1992 een Gedenkwaardig jaar
  • De Tarthorst (Wageningen) 2
  • Hoe oud is het ‘Jachtslot’ bij de koningestafel?
  • 1392 – 1992 Herdenking Stichting St. Cuneragilde
  • De Confraterniteit van St. Cunera te Rhenen
  • Synagoge Rhenen
 • nr. 3
  • Over de Bouw van de Barakken van 1787
  • Waar bevindt zich de oude put bij de Koningstafel?
  • De grafstenen op de oude begraafplaats te Rhenen in 1957
  • Oude grafstenen op de oude begraafplaats te Rhenen in 1992
  • Boek over Rhenense jeugd in de 50-er jaren

 

1993

 • nr. 1
  • Bibliotheek-aanwinst ‘Combrink’
  • Verenigingendossiers
  • Rhenen en de strenge winters – de winter van 1940
  • Orgelgeschiedenis van de cunerakerk te Rhenen 
  • Jaarverslag 1992 HVOR e.o.
  • Financieel Jaarverslag 1992
  • Jaarverslag 1992 Stichting Vrienden van het Streekmuseum ‘Het Rondeel’
  • Financieel Jaarverslag 1992
  • De familie Roghair vertrok uit Rhenen naar Alkmaar
 • nr. 2
  • Opgravingen in de binnenstad van Rhenen
  • Het V.V.V.-gebouw te Rhenen
  • De orgelgeschiedenis van de Cunerakerk te Rhenen (deel II – vervolg oud Rhenen januari 1993)
  • Nescio in Rhenen
  • Begraafplaatsen als cultuurbezit een inventarisatie
 • nr. 3
  • Van de redactie
  • Oud-Utrecht prijs
  • De geschiedenis van het gehucht Grebbe
  • De Servetstraat in Rhenen
  • Het wapen en de vlag van Rhenen
  • De kristallen bol uit Elst (U)
  • De waterput aan het Spitsbergerpad
  • 17de Eeuwse hemelwaterput opgenomen in de reconstructie van de Rhenense binnenstad
  • Correctie op de tabellen gebruikt in het artikel ‘De orgelgeschiedenis van de Cunerakerk te Rhenen’

 

1994

 • nr. 1
  • Een niet uitgevoerd plan voor de bouw van een Rhenense watertoren
  • Spectaculaire archeologische vondst op de Koerheuvel
  • Int schip Reenen
  • Over wapenborden en wapens op het vroegere orgel in de Cunerakerk
  • Van Renen
  • Tinsschuldplichtigen te Rhenen anno 1617
  • Uit de geschiedenis van de familie Roghair
  • Jaarverslagen 1993
 • nr. 2
  • De pelgrimsinsignes van Sinte Cunera
  • Wapens van de stad en families Van Rhenen
  • Schoolse manieren in de 17e eeuw te Rhenen
  • Waar komt de naam Palmerswaard vandaan?
  • Rhenensch Burgerwacht in 1919  
  • Stichting Vrienden van Het Rondeel
  • Terugblik over het leven van Kees Gorter
 • nr. 3
  • Hoe de kersen in de Betuwe kwamen
  • Een boekje open over het Cunerawandkleed/Redactie
  • Excursie te Rhenen op 13 oktober 1990 van de Landelijke Werkgroep Steentijd
  • Burgerwacht en Vrijwillige Landstorm
  • De Koerheuvel heeft de muts weer terug
  • Afbeelding van Cunera in kerk te Amerongen
  • De straten- en wegennamen van Rhenen – A/B

 

1995

 • nr. 1
  • Er is toch pest geweest in Rhenen
  • De Bataafse Omwenteling van 1795 in Rhenen
  • De Straat- en wegennamen van Rhenen (C – G)
  • Vereniging Open Monumenten
  • Nieuw boek over boeren uit Z.O. Utrecht als kolonisten in Suriname (1845-1995)
  • Lotgevallen van Nederlandse boeren als kolonisten in Suriname
  • Luchtfoto-interpretatie en Celtic Fieldsonderzoek
  • Jaarverslagen 1994
  • Financiële jaarverslagen 1994
 • nr. 2
  • Redaktioneel
  • Rhenen 50 jaar bevrijd
  • Jaap van Wijngaarden
  • De geschiedenis van de zeepfabriek “Rhenus”
  • Archeologische werkgroep in oprichting
 • nr. 3
  • De Straten en wegennamen van Rhenen
  • Melkfabrieken in Rhenen
  • Een vakantietocht in 1783
  • Graven in Germanië
  • Hoe Rhenen Veenendaal kwijt raakte
  • Nieuw boek over genealogie en heraldiek te Rhenen

 

1996

 • nr. 1
  • De geschiedenis van de plantage Wiilem III te Rhenen
  • ‘Genealogia Klerckiana’ De geschiedenis van de Rhenense familie
  • De straten- en wegnamen van Rhenen – Deei IV: vervolg K-M
  • Jaarverslagen
 • nr. 2
  • Bierbrouwerijen in Rhenen
  • Mijn grootvader en de Rhenense goudschat
  • Nog eens een gang te Rhenen
  • De straten- en wegennamen van Rhenen – Deel V N-O
  • Rijwiel belastingplaatjes en … Rhenens dialect
 • nr. 3
  • Het Oude Raadhuis te Rhenen
  • De dichteres Anna Maria van Schurman (1607-1678)
  • De stadsmuur van Rhenen tegen het eind van de 16e eeuw
  • De levensloop van de Utrechtse bevolking in de 19e eeuw
  • Van binnen en buiten
  • De straten- en wegennamen van Rhenen

 

1997

 • nr. 1
  • Jacob van Campen, predikant te Rhenen
  • Het prille begin van de Joodse gemeenschap in Rhenen
  • Archeologie in Achterberg
  • De straten- en wegennamen van Rhenen. deel V: De straten- en wegennamen van Rhenen. deel V
  • Registers op ‘Oud Rhenen’ en ‘De Stad Rhenen” van Prof. Dr. W. van Iterson
  • Liber Sigillorum – De zegels in het archief van de Ridderlijke Duitsche Orde, Balije van Utrecht, 1200-1811
  • Jaarverslag 1996, Stichting Vrienden van Gemeentemuseum ‘Het Rondeel’ 
  • Jaarverslag 1996, HVOR e.o.
  • Financiële Jaarverslagen 1996
 • nr. 2
  • Frederik V van de Palts en zijn bezittingen in Rhenen
  • Rhenense torenbrand 100 jaar geleden
  • Zomaar een familiegeschiedenis
  • De Romeinen komen
  • De straten- en wegennamen van Rhenen – Deel VI (slot): W – Z
 • nr. 3 Jubileumnummer 1907 -1997
  • Voorwoord
  • Voorwoord
  • Prehistorie Grafheuvels
  • De Walburcht
  • Archeologische vondsten
  • Cuneralegende
  • De Utrechtse Bisschoppen
  • Het Agnietenklooster
  • De Ridderlijke Duitse Orde te Rhenen
  • Stadsrechten, stadsmuren en stadsbestuur Cunerakerk en-toren
  • Het interieur van de Cunerakerk
  • Religie, ouderenzorg en gezondheidszorg
  • Rhenen en zijn veerhuizen
  • De windmolens
  • Kastelen en landhuizen
  • Frederik V van de Palts
  • Het Oude Raadhuis
  • De Bataafs-Franse tijd in Rhenen
  • Het postkantoor en de posterijen
  • Het openbaar vervoer
  • Sigarenfabrieken
  • De strijd op de Grebbeberg in de Meidagen van 1940
  • Nawoord
  • Literatuur betreffende Rhenen

 

1998

 • nr. 1
  • Feestrede, gehouden door de voorzitter van de Historische Vereniging op 18 october 1997
  • Het 90-jarig jubileum
  • De HVOR en omstreken 90 jaar
  • Drie Rhenense Pottenbakkers
  • Heiligenverering in Nederland – De Cuneralegende
  • Geschiedenis van de provincie Utrecht
  • Jaarverslagen 1997
 • nr. 2
  • Het Sparwoudefonds en zijn stichtster
  • De Reformatie in Rhenen
 • nr. 3
  • Jacob van Manen Adriaanszn (Utrecht 1752 – Rhenen 1822)
  • Putten en pompen in Rhene
  • Huisnamen in de binnenstad van Rhenen eind 16e eeuw

 

1999

 • nr. 1
  • De Udo’s aan het veer te Rhenen 1862-1925
  • De burgers van Rhenen
  • De Rhenense ondergrondse
  • Smissaert en het huis, de steeg en de put van de generaal
  • Jaarverslagen 1998
  • Financiële jaarverslagen 1998
 • nr. 2
  • Vier portretten van het geslacht Smissaert
  • Twee vergeten doden uit de Meidagen van 1940
  • Wanneer kunnen we nu vieren dat Rhenen stadsrecht werd verleend?
  • Rhenens oude binnenstad
  • Werkgroep Archeologie Rhenen. Jaarverslag 1998
 • nr. 3
  • De Familie Van Laar te Rhenen – Genealogie en heraldiek
  • Bronstijd in Elst
  • De molen CRESCENDO in Achterberg
  • Rhenen met reden?

 

2000

 • nr. 1
  • Rhenen en het Rampjaar 1672
  • De familie Van Laar te Rhenen. Genealogie en heraldiek (slot)
  • De Slag op de Grebbeberg
  • Restauratie Beiaard Cuneratoren
  • Jaarverslagen 1999
  • Financiële jaarverslagen
 • nr. 2
  • De camping de Thijmse Berg Zestig jaar kamperen in Rhenen
 • nr. 3
  • Kegelclub Paul Krüger
  • Een brief uit Rhenen en het verongelukte vliegtuig “De Uiver”
  • Wie het kleine niet eert, …
  • Twee brieven aan gemeentesecretaris Menso