Boekenlijst Rhenen

Onderstaande lijst van boeken beoogt een overzicht te geven van de belangrijkste uitgaven over de geschiedenis van Rhenen.

Historische Heuvelrug Reeks

Nr. 1 t/m 11: Publicaties van de Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen e.o. (HVOR)
Vanaf nr. 12: Publicaties namens de HVOR uitgegeven door de Stichting Publicaties Oud Rhenen (SPOR)

♦ Nr. 1 J. Combrink (1988) Dat leven van Kunera (transcriptie)

♦ Nr. 2 Dr. A.J. de Jong en Ir. H.P. Rozema (1989) De posthistorie van Rhenen, Elst en Achterberg

♦ Nr. 3 Dr. H.P. Deys, Dr. A.J. de Jong, W.H. Strous (1992) 1492 – 1992 500 jaar Cuneratoren

♦ Nr. 4 A.J. de Jong (1992) Vân wie binde gij d’r În?; Rhenense jeugd in de 50-er jaren

♦ Nr. 5 M. Koning-van der Veen (1994) Een boekje open over het Cunera-wandkleed

♦ Nr. 6 A.J. de Jong (1994) Vân wie binde gij d’r În?; Rhenense jeugd in de 50-er jaren (verbeterde druk)

♦ Nr. 7 J. van Barneveld en Dr. A.J. de Jong (1995) De lotgevallen van Nederlandse boeren als kolonisten in Suriname

♦ Nr. 8 H.P. Deys e.a. (1995) Rhenen bedreigd, bezet, bevrijd: 1940-1945: de geschiedenis van vijf jaar oorlogstijd in Rhenen
 

♦ Nr. 9 Dr. A.J. de Jong en C.L. van Otterlo (1996) Genealogie en Heraldiek te Rhenen
 

♦ Nr. 10 Willem H. Strous (2000) Joods Rhenen. Verdwenen maar niet vergeten (1634-1916)

 

♦ Nr. 11 A.A. Udo (2003) Kèk eiges maor; Verhalen van en door oude en jonge Rhenense middenstanders

♦ Nr. 12 Werkgroep Rhenens Dialect (2007) Rhenen kruispunt van dialecten

♦ Nr. 13 L. Schoenmaker, m.m.v. H. Deys (2007) Tegen de helling van de Heuvelrug. Rhenen in oude tekeningen 1600-1900

♦ Nr. 14 H.P. Deys (2007) De brug over de Rijn bij Rhenen

♦ Nr. 15 Bultje-van Dillen, L., e.a. (red.) (2008) Geschiedenis van Rhenen

♦ Nr. 16 C.L. van Groningen, P.H.D. Leupen en E.R.M. Taverne (2008) Rhenen 750 jaar stad. Symposium 28 maart 2008

♦ Nr. 17 B. van Laar en J. Menting (red.) (2011) Rhenen zoals wij dat kenden. Verhalen uit Rhenen, Achterberg en Elst

♦ Nr. 18 P. Onink en H. Deys (2012) Geloven in Rhenen

♦ Nr. 19 Toine Maas en Jan Vredenberg (red.) (2014) Beschermd door steen: de stadsmuren van Rhenen

♦ Nr. 20 Willem H. Strous (2015) Mobilisatie in Achterberg, Elst en Rhenen in 25 voorwerpen

♦ Nr. 21 Saskia Minjon (red.) (2015) Slag om de Grebbeberg: strijd om Wageningen en Rhenen in mei 1940

♦ Nr. 22 Werkgroep Elst & Remmerden (2017) Elst & Remmerden: vroeger en nu

♦ Nr. 23 A. Pilkes-van Delft en H. Deys (2018) Muziekvereniging Ons Genoegen Rhenen. 150 jaar jong!

♦ Nr. 24 H. Deys (2019) Op weg in Rhenen. Wegen en watergangen in Rhenen, Elst en Achterberg

♦ Nr. 25 Anton van Run (2019) Het doksaal van de Cunerakerk in Rhenen

Overige boeken

♦ Blankenstein, Hans (2009), Onze Schooljaren, Vijf eeuwen openbaar onderwijs in Achterberg, Elst en Rhenen. Rhenen: Mmix

♦ Blankenstein, Hans (2007), De dure school: honderd jaar christelijk onderwijs in Rhenen. Rhenen: Blankestijn

♦ Blankenstein, Hans (2013), Ericaschool: Vijftig jaar jong. Rhenen: Blankestijn

♦ Blankestijn, Hans, Hens Dekker (2004), Groeten uit Rhenen, Prentbriefkaarten van Achterberg, Elst en Rhenen. Rhenen: Hans Blankestijn & Hens Dekker

♦ Blankestijn, Hans, Hens Dekker & Ben van Laar (2006), Begraven in Rhenen. De geschiedenis van de laatste eer in Rhenen, Elst en Achterberg. Rhenen: Hans Blankestijn & Hens Dekker

♦ Boer, Robert-Jan de (2007), Alles draait om dieren : 1932 – 2007. Rhenen: Ouwehands Dierenpark

♦ Boer, Robert Jan de (2004), Ouwehands een dierenpark in oorlogstijd. Amsterdam: Boom uitgevers

♦ Bovenschen, A. (1985), Rhenen in oude ansichten. Zaltbommel: Europese Bibliotheek

♦ Brongers, E.H. (1971), Grebbelinie 1940. Baarn: Hollandia

♦ Bunt, Alei van de (1966), Wageningen-Rhenen in oude ansichten. Zaltbommel: Europese Bibliotheek

♦ Burgt, J.G.M. v.d. (1996), 50 Jaar DELM.

♦ Combrink, J. (1981), Rhenen, van vestingstad tot grebbestad. Zaltbommel: Europese Bibliotheek

♦ Crum, C. (2009), Verjaagd van de Grebbeberg. Een familiegeschiedenis 1940-1945. Utrecht: Uitgeverij Matrijs

♦ Deys, H.P., Hattum, J.A. van (1983), Rhenen Rode Kruis 1933 1983. Rhenen: Afdeling Rhenen van het Rode Kruis

♦ Deys, H.P. (1986), Een eeuw bejaardenzorg in Rhenen: 1888 – 1986. Rhenen: Stichting Vrienden van de Tollekamp

♦ Deys, dr. H.P. (1990), Vijfenveertig jaar Julianaziekenhuis Veenendaal. Veenendaal: Koolboeken

♦ Deys, H.P e.a. (2002), Rhenen in 1832. Grondgebruik en eigendom. Rhenen: Werkgroep kadastrale atlas provincie Utrecht, HVOR

♦ Deys, H.P. (1981), Achter Berg en Rijn, Over boeren , burgers en buitenlui in Rhenen. Wageningen: Stichting gebroken lente

♦ Deys, H.P. (1993), Ons genoegen: van het begin tot heden. Rhenen: Cunera BV

♦ Deys, H.P. (2004), Brandalarm in de Grebbestad: 80 jaar Vrijwillige Brandweer Rhenen. Rhenen: Vereniging Vrijwillige Brandweer Rhenen

♦ Deys, Henk, Fred Vogelenzang (2010), Monumenten-inventarisatie Provincie Utrecht, Rhenen geschiedenis en architectuur. Zeist/Utrecht: Uitgeverij Kerckebosch / SPOU

♦ Eben-Haëzerschool Rhenen (2017), Vergeet ze niet! Eenmalige uitgave ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Eben-Haëzerschool Rhenen. Rhenen

♦ Goedknegt, Fia e.a. (2001), 75 jaar Gereformeerde Kerk Rhenen 1926 – 2001. Verleden en Toekomst. Rhenen

♦ Haakman, G.C. (1847), Rhenen en omstreken. Amersfoort: W.J. van Bommel van Vloten

♦ Heerde, Hendrik van (2019), De slag om de Grebbeberg. Meppel: Just Publishers

♦ Heuvel, Constant van den (2015), Het kruis op de berg. De fusillade van 20 november 1944 tussen Rhenen en Veenendaal Utrecht: Uitgeverij Matrijs

♦ Hoven, E.B. (1998), 100 jaar Bantuinschool Rhenen : 1898-1998. Rhenen: Openbare basisschool De Driesprong, 1998

♦ Huiskes, Bert, Willemsen, Annemarieke (2011), Eeuwige rust op de Donderberg : een groot vroegmiddeleeuws grafveld in Rhenen. Leiden: Sidestone Press

♦ Hulsman, drs. W.G., Joh. Karens en J.M. van Wijk (2007), Door God bewaard en staande gehouden – 1932-2007. 75 jaar Gereformeerde Gemeente Rhenen. Rhenen: Kerkenraad Gereformeerde Gemeente

♦ Man, W.G., (2020), Als waterbeken in een dorre plaats. Honderd jaar Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland te Rhenen 1920-2020. Rhenen: Eigen beheer

♦ HVOR (2008), Rhenen 750 jaar. Bronnenboekje. Uit het verleden van Rhenen, Elst & Achterberg. Rhenen: Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen e.o.

♦ Innemee, E.J. e.a. (1992), 25 jaar Eben-Haëzerschool te Rhenen. Rhenen

♦ Iterson, W. van (1932), De historische ontwikkeling van de rechten op de grond in de provincie Utrecht. Assen: Van Gorcum

♦ Iterson, W. van (1960), De stad Rhenen. Assen: Van Gorcum

♦ Koekoek Jr., J.G, H.P.Deys (1980), Gebroken Lente – Rhenen 1940-’45. Wageningen: Veenman en Zonen

♦ Koekoek-Sloggatt, K. H., J. G. Koekoekjr., H. P. Deys (1995), Toen wist ik pas wat oorlog was. Rhenen: Stichting gebroken Lente

♦ Linden, C. van der (1999), In de luwte van Prattenburg : oorspronkelijke verhalen en alledaagse belevenissen van medebewoners op het landgoed Prattenburg. Bunschoten: C. van der Linden.

♦ Lörzing, Han, Henk Deys, Maarten van den Wijngaart, Harm Post, Wim Lavooij, Marlies Hummelen (2016), De Weg van de Wederopbouw. Arnhem: Uitgeverij Boekschap 

♦ Nas, W.J. van (1906), Rhenen en Omstreken voor burgers en vreemdelingen. Rhenen: Van Nas

♦ Ommeren, R. van (2011), Het Klompenkerkje, Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland te Achterberg. Kesteren: R. van der Meijden

♦ Otterlo, C.L. van, Ph.J. van Daal  (1990), Historische reeks Rhenen, deel 1 – Lidmatenregister Rhenen 1654-1672. Zeist/Rhenen

♦ Otterlo, C.L. van, Ph.J. van Dael  (1990), Historische reeks Rhenen, deel 2 – Rhenense geslachten. Zeist/Rhenen

♦ Peek, Theo, Henk Deys, Diony de Wit (2009), Gedachteniskerk Rhenen : een parochiekerk met een unieke opdracht. Rhenen: St. Cuneraparochie

♦ Stichting Saambinding (2016), 70 jaar Evangelisatie Stichting Saambinding, Jubileumuitgave. Veenendaal: Stichting Saambinding

♦ Strous, Willem H. (red.) (2017), Reformatie in Rhenen. Rhenen: Protestantse Gemeente Rhenen

♦ Sulman, A. en Deys, H.P (2014), Met het oog op de ernst der tijden, mobilisatie in Achterberg, Elst en Rhenen 1939-1940. Barneveld: Koninklijke BDU Uitgevers BV

♦ Vaessen, Hennie (2015), Strijd om de Grebbeberg (stripboek). Oosterbeek: PellikaanPers

♦ Viegen, C. van jr. (1988), Van geslacht tot geslacht, Hervormd Achterberg en het levenswerk van Coenraad van Viegen v.d.m.. Achterberg: K.C.H. van Eck

♦ Vlak, J.W., B.W. van Laar en W.H. Strous (2022), Verdwenen uit Rhenen, Joodse Oorlogsslachtoffers: een naam, een gezicht, een verhaal. Rhenen: Uitgave Stichting ‘Slag om de Grebbeberg’

♦ Wagner, Annette, Jaap Ypey (2011), Das Gräberfeld auf dem Donderberg bei Rhenen: Katalog. Leiden: Sidestone Press

♦ Westermann, Thuur (1988), De Cunera-legende : historische achtergrond van de legende en verering van de heilige Cunera in Nederland vanaf de middeleeuwen. Rhenen

♦ Wijk, J.M. van (1991), Teken van Gods trouw, relaas van ex-strijders bij de Grebbeberg in de meidagen van 1940. Barneveld: Gebr. Koster

♦ Willem Teellinckschool (2020), Jubileumboek Willem Teellinckschool 1970-2020. Achterberg