Koningshuis

BEZOEK KONINGSHUIS INSTRUCTIE KONINGSHUIS
Feestelijke opening Koningshuis

 

Woensdagmiddag 16 november 2011 vond de officiële (her)opening van het Koningshuis in Rhenen plaats. Mevrouw A.M.A. Pennarts gedeputeerde voor Cultuur in de provincie Utrecht werd door Frederik V van de Palts en Elizabeth Stuart uitgenodigd hun zomerpaleis te betreden. De werkgroep Virtueel Rhenen heeft hard gewerkt aan het inrichten van het Koningshuis en het verzamelen van historische informatie over de meubels en de schilderijen.

Fasen van het project

Eerste fase:
– 3D model van het gebouw, exterieur en interieur, inclusief naaste omgeving
– mogelijkheid om rondom en in het gehele gebouw te navigeren
– technische voorziening voor informatieverstrekking via zg. hotspots op geselecteerde objecten
– audio toegevoegd
– inrichting van twee kamers (vestibule en de slaapkamer van Elizabeth)


Tweede fase:
Deze tweede fase is mede mogelijk gemaakt door aanvullende financiering van nieuwe sponsoren.
– inrichting van de slaapkamer van Frederik, de kabinetten van Elizabeth en Frederik, de biljartkamer, de grote eetzaal, de feestzaal en de kamer van de Duitse ridders.
– complete informatievoorziening van alle getoonde objecten.
– een wandeling op de autopilot.

Betrokken deskundigen en historisch materiaal

De voormalig conservator van het gemeentemuseum het Rondeel Bert Huiskes verzorgde de begeleidende muziek.
Van de heer Hoogsteder hebben we een toezegging ontvangen voor een serie digitale afbeeldingen van schilderijen. De kwaliteit van dat wat we bieden wordt in hoge mate bepaald door de kwaliteit van de getoonde objecten en de verantwoording daarvan. We hebben in gemeentemuseum het Rondeel in Rhenen uitgebreid foto’s kunnen maken van 17de eeuws vaatwerk en van de originele lamp uit het Koningshuis. Ook gebruikten we een fries uitgeleend door het Centraal Museum in Utrecht. Dankzij de bereidwillige medewerking van Lodewijk Gerretsen, de conservator van kasteel Amerongen, hebben we in het depot en na sluitingstijd in het kasteel kunnen fotograferen.
De digitalisering van de inventaris van het Koningshuis vraagt veel tijd. Elk voorwerp moet in 3D nagebouwd worden. Dit geldt voor stoelen, tafels, bedden (heel veel bedden…).
Daarnaast zijn er een groot aantal 2-dimensionale voorwerpen als schilderijen, wandtapijten etc.
Zoals verwacht is het bijeenbrengen en het documenteren van het materiaal het grootste karwei. In onze digitale beeldbank verzamelen we het (mogelijk) te gebruiken beeldmateriaal.


Overhandiging Gouden Sleutel van het Koningshuis aan HVOR


Zaterdag 12 september 2015 kreeg de secretaris van de HVOR Gerrit van Nieuwenhuizen onder grote belangstelling de gouden sleutel van het virtuele Koningshuis overhandigd. Jaap Klootsema maakte de sleutel en Henny Boor mocht hem overdragen.

Reconstructie

Tot in het begin van de negentiende eeuw werd het zicht op Rhenen vanuit het westen niet alleen gedomineerd door de imposante Cuneratoren, maar ook door de hoog boven de rest van de bebouwing uitstekende daken van het Koningshuis of de Koningshof, een van de weinige paleizen die Nederland heeft gekend. Dit paleis ontstond in de jaren dertig van de zeventiende eeuw door verbouwing van het Agnietenconvent en was bestemd voor de in de Republiek in ballingschap levende ex-koning van Bohemen, die was gehuwd met een Engelse koningsdochter. Het in 1812 gesloopte gebouw kreeg in de recente literatuur over de Nederlandse bouwkunst weinig of geen aandacht. Bewaard gebleven opmetingstekeningen, inventarislijsten en ander beeldmateriaal maken het mogelijk een beeld te schetsen van dit voor Rhenen, maar ook voor Nederland uitzonderlijk gebouw.

plattegrond Koningshuis

dwarsdoorsnede Koningshuis

Verantwoording

Geraadpleegde literatuur

 • Willemijn Fock, Het Nederlandse interieur in beeld, 1600-1900
 • Reinier Baarsen, Wonen in de Gouden Eeuw
 • Frans van Burkum e.a., Wonen in toen 2001 Vier eeuwen Leven in toen Nederlands interieur in beeld 2001 Amsterdam – Waanders Zwolle
 • B. Oldemeierink, Uit: De geschiedenis van Rhenen – Het Koningshuis te Rhenen
 • Schoemaker, L.M., Tegen de Heuvelrug, Rhenen in oude tekeningen 1600-1900
 • Loek Aalst & Annigje Hofstede, Noord-Nederlandse meubelen van Renaissance tot vroege Barok 1550-1670
 • Mitteilungen zur Geschichte des Heidelberger Schlosses”, Heidelberg 1903. Bevat de transcriptie van de inventaris van het Koningshuis opgemaakt in 1660 door Anthoni Alberts de Beer.
 • W.J. Hoogsteder, “De schilderijen van Frederik en Elisabeth, koning en koningin van Bohemen”, doctoraalscriptie Utrecht 1986.
 • Dr. Joh. Kreckmar, Das Kurpfalzische Schloss zu Rhenen, Heidelberg 1903
 • Prof. dr. S. Groenveld, “De winterkoning, Balling aan het Haagse Hof”, 78p, Den Haag 2003
 • P. Wolf e.a. (ed.), Der Winterkönig, “Friedrich V. der letzte Kurfürst aus der Oberen Pfalz.” Amberg-Heidelberg-Prag-Den Haag, Augsburg 2003 met CD
 • Maria Keblusek en Jori Zijlmans, Vorstelijk Vertoon, Haags Hsorisch museum, Waanders Zwolle, 1997
Techniek

Het Koningshuis is gerealiseerd als 3D model gebruikmakend van de volgende technieken:

 • 3D studio max
 • Unity 3D
 • XML
Sponsors

Het Koningshuis werd gerealiseerd door Blixem Media (www.blixem.com). Het tuinontwerp en de begeleiding van de ontwikkeling van de tuinen door Oldenburgers Historische Tuinen (www.historischetuinen.nl)

De financiële ondersteuning hiervoor kwam van onderstaande sponsors:

facebook