Geschiedenis virtueel Rhenen

arne2In 2001 was Arne Suverein met vakantie langs de Duitse Oostzee kust en bezocht in het stadje Wismar een kerk waar een driedimensionale film gedraaid zou worden over de stad. Het was een verbluffende animatie, wat hem op het idee bracht om ook iets dergelijks voor Rhenen te gaan maken.

Aanvankelijk was Arne alleen begonnen aan het karwei, waarbij al snel bleek dat het zeer arbeidsintensief was. Bovendien moest hij zich de techniek van het driedimensionaal bouwen in een computer eigen maken. In 2004 werd dan ook een werkgroep onder de naam Virtueel Rhenen gevormd. Zij werken aan de visualisatie van Rhenen in de periode 1650-1750 op basis van een opgesteld plan. De eerste leden waren behalve Arne, Lidy Bultje, Hans Dekhuijzen, Jaap Klootsema, Ben van Laar, Hans Smulders, Emile van der Spek en Pim Strous. Lidy en Pim haakten snel af. In 2007 werd de groep versterkt door Henny Boor. Helaas zijn in de loop van de tijd successievelijk Hans Dekhuijzen, Arne, Emile en Hans Smulders ons ontvallen wat een echte aderlating was voor de werkgroep. Gelukkig zijn sinds 2012 Tom Heger en Pieter Vis actieve virtuele clubleden. Vanaf januari 2018 hebben we in Jordi van Os een deskundig en enthousiast virtueel clublid gekregen. Ook zorgt hij ervoor dat de gemiddelde leeftijd sterk is gedaald. In 2019 meldde Peter van Krugten zich aan bij onze virtuele club en hij is meteen voortvarend aan het werk gegaan.

De werkgroep heeft langs een tweetal sporen gewerkt:kongshuis1652kleur

  1. Het laten bouwen van een 3D model van het zomerpaleis van Frederik V van der Palts, het z.g. Koningshuis, gebouwd in Rhenen omstreeks 1630. In de loop der tijd was het in dusdanig verval geraakt dat het in 1812 gesloopt moest worden.
  2. Het in eigen beheer bouwen van huizen, de kerk, de fortificaties en andere belangrijke Rhenense gebouwen met bijbehorende infrastructuur

lage-kerkhof-achterIn 2015 was het werk aan de rest van de stad grotendeels voltooid, maar het model bleek “te zwaar” te zijn om soepel te draaien op de meeste PC‘s. Bovendien is de stad in de huidige vorm niet geschikt om vertoond te worden op onze websites. Er is enige tijd gezocht naar oplossingen, maar de uiteindelijke conclusie was dat we zullen moeten overstappen naar een moderner 3D programma, nl. Unity. Daartoe is de werkgroep bezig om de bestaande modellen om te bouwen naar versies die geschikt zijn om mettertijd te importeren in het nieuwe programma.

Inmiddels is het werk dusdanig gevorderd dat het oostelijk deel van de stad nagenoeg klaar is en zullen we ons voortvarend moeten laten omscholen naar de nieuwe software.