Herdenken

Virtueel Rhenen maakte ook verdrietige tijden mee.

Leden die vanaf de start betrokken waren hebben we verloren.

In memoriam Ben van Laar
Ben van Laar

Ben van Laar

Op 1 november 2023 overleed Barend Wouter van Laar, voor ons: Ben.
Ben is vanaf april 2004 tot 20 februari 2023 een productief, betrokken en historisch deskundig lid van de werkgroep Virtueel Rhenen geweest. Ben was van de partij bij de start van Virtueel Rhenen. Het doel van de werkgroep was werken aan de digitale visualisatie van Rhenen in de periode 1650-1750 op basis van oude tekeningen, etsen, schilderijen met behulp van een 3D game programma. In die beginperiode waren er weinig relevante textures te vinden via internet, dus maakten de leden van VR zelf foto’s van historische objecten en gebouwen. De groep maakte zich het programma 3D gamestudio al snel eigen en konden via bijeenkomsten de opgedane kennis delen. Van Ben leerden we hoe we huisjes “recht” konden trekken.
Een groot project was het zomerpaleis het Koningshuis inclusief de inrichting, de tuinen en de hardware voor presentatie. Gelukkig vonden we een paar professionals, die voor een redelijk bedrag, passend binnen ons budget, het Koningshuis konden ontwikkelen. Elk lid van werkgroep verzorgde de inrichting van een vertrek. In een digitale omgeving werden de meubels en de schilderijen geplaatst. De bijbehorend verklarende tekst moest ook opgezocht worden. Ben maakte het Groot Kabinet van Koningin Elizabeth. Een mooie presentatie van het virtuele paleis Koningshuis met gedeputeerde Mariette Pennaerts op 16 november 2011 in aanwezigheid van Frederik en Elizabeth was een hoogtepunt.
Uiteindelijk viel het Ben zwaar om nog actief de bijeenkomsten van Virtueel Rhenen bij te wonen. Zijn doofheid vormde een grote handicap. Wel werkte hij thuis nog steeds rustig door een de renovatie van de huisjes die van zijn hand steeds mooier werden.
Maandag 20 februari 2023 heeft Virtueel Rhenen afscheid van werkgroep lid Ben genomen. Hij werd ereburger van de virtuele stad Rhenen, een oorkonde bevestigde dit en zijn portret hangt in de rechtszaal van het virtuele stadhuis. Een reproductie van de virtuele stad op linnen laat zien hoe de stad nu is vormgegeven me de met de inspanningen van Ben.
Nu hebben we dus echt afscheid van Ben. Een beminnelijk mens is niet meer onder ons. Zijn rust, zijn historische kennis en zijn speciale humor zullen we missen. Dank je wel Ben dat je er was en mooie herinneringen achterlaat.

In memoriam Arne Suverein
Arne Suverein

Arne Suverein

Arne overleed zaterdag 3 mei 2014, veel te jong en veel te vroeg. Arne was initiatiefnemer en spil van Virtueel Rhenen! Hij had op grond van eigen ervaring redenen om enthousiast te zijn over reconstructies van oude steden waarvan weinig ouds was overgebleven, zoals Rotterdam, Hellevoetsluis en Rhenen, steden waar Arne woonde.

Een jaar of tien geleden ontstond het idee een virtuele reconstructie van het oude Rhenen te maken. De werkgroep Virtueel Rhenen, onderdeel van de HVOR, startte het project. Naast de virtuele stad kwamen daarbij het virtuele Koningshuis en een eigen website stadrhenen.nl. En altijd was Arne daar. Stond klaar om technische klussen te klaren, ons bij de les te houden, troubleshooter te zijn en ons wijzer te maken op het virtueel technologisch terrein. Arne dank voor al je inzet en je inspiratie.

In memoriam Emile van der Spek
Emile van der Spek

Emile van der Spek

Op dinsdag 10 november 2015 overleed onze virtuele clubgenoot Emile van der Spek aan de gevolgen van een verkeersongeluk. Van een rondje fietsen met z’n nieuwe fiets kwam hij niet meer thuis. Emile meldde zich aan als lid van de werkgroep Virtueel Rhenen in september 2004 en was van harte welkom op de eerstvolgende VR bijeenkomst op donderdag 4 oktober 2004.

Dat Emile meteen hard aan het werk ging, blijkt wel uit zijn Proeve van Bekwaamheid die hij op 12 januari 2005 aan de clubleden rondmailde. Nee, nog helemaal niets digitaals of virtueels, maar gewoon tekeningen met potlood en lineaal en precies op maat. Zijn verzuchting “kunnen we niet iets eenvoudigers en economischer bedenken, want we moeten de hele stad nog?” is goed opgepikt want in 2007 was er geen sprake meer van het met de hand tekenen: meteen bouwen met de computer. De club heet niet voor niets Virtueel Rhenen!

We hebben afscheid genomen van Emile. Hij laat een stilte achter. We missen z’n humor, z’n prachtige verhalen en z’n droge opmerkingen.

In memoriam – Hans Dekhuijzen
Hans Dekhuijzen

Hans Dekhuijzen

In april 2004 werd de werkgroep “Virtueel Rhenen” opgericht als onderdeel van de Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen e.o. We hadden weinig kennis op het gebied van historische gebouwen en woningen, maar gelukkig kwam in november 2005 Hans Dekhuijzen onze club versterken. Gezien zijn kennis op dit gebied was Hans meer dan welkom! Hans was oud-restauratie architect en als zodanig o.a. betrokken geweest bij de restauratie van de St. Joriskerk in Amersfoort.

Deze deskundigheid konden we goed gebruiken bij de bouw van ‘onze’ huisjes in het historische Rhenen. Hans gaf veel waardevolle adviezen, zoals bijv. dat in de 17e eeuw de raampjes niet groter konden zijn dan 20 bij 20 cm. Het was technisch niet mogelijk ze groter te maken. Al die adviezen en richtlijnen resulteerden in een “Bouwverordening” die nog steeds binnen de werkgroep in gebruik is! Als we na uren, soms moeizaam worstelen met de computer, een mooi historisch huisje gebouwd hadden, dan lieten we dit door Hans beoordelen. Hij gaf dan aan wat er nog verbeterd moest worden. Soms had hij geen opmerkingen en dan kon je dat als een groot compliment beschouwen.

Het omgekeerde kwam ook voor; het ergste wat je kon overkomen was dat Hans, na zorgvuldig bekijken van alle details, tot het oordeel kwam dat “… het historisch niet geloofwaardig was”. Dat betekende een grondige afkeuring van het huis en kon je opnieuw beginnen… Helaas heeft Hans de werkgroep maar kort kunnen ondersteunen.

Door zijn ziekte was hij al snel niet meer in staat de bijeenkomsten van de werkgroep bij te wonen, maar hij had voor een goede basis gezorgd waarop wij konden voorbouwen. Hans overleed op 15 mei 2010, 83 jaar oud. Hij was in vele opzichten een bijzonder man.

In memoriam – Hans Smulders

Hans Smulders

In april 2004 werd de werkgroep “Virtueel Rhenen” opgericht als onderdeel van de Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen e.o. Eind 2006 werd de groep versterkt met de komst van Hans Smulders. Hans was al heel lang een actief lid van de Archeologische werkgroep en dus aardig bekend met de Rhenense historie.

Daarnaast was Hans gediplomeerd molenaar en die kennis konden wij goed gebruiken! In het verslag van de werkgroep bijeenkomst van 15 januari 2007 lezen we dan ook: “….Hans S. zal kijken of hij de oude versie van de molen voor zijn rekening kan nemen”.

Dat Hans zich goed van zijn taak heeft gekweten blijkt uit de prachtige standerdmolen die de wal siert van de virtuele stad Rhenen!