Vrouwen van Rhenen

Wie zijn wij?

Wij vormen de werkgroep Vrouwen van Rhenen binnen de Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen en Omstreken. Mirjam Groenendijk, Henny Boor, Jacomine Oosterhof met medewerking van Maike Woldring en Willy Hoorn.

Wat doen wij?

Wij vertellen de geschiedenis van Rhenen in 101 vrouwenlevens. En dat vormt een uitdaging.

Uitsnede uit het schilderij Het beleg van Rhenen, meester van Rhenen, ca. 1499-ca. 1525

Aanleiding

De Maand van de Geschiedenis oktober 2019 heeft als thema ZIJ/HIJ.
De Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen e.o. heeft daar invulling aangegeven vanuit Rhenens perspectief met een drietal korte inleidingen op 17 oktober 2019 en het Stadsmuseum richtte een speciale expositie in met 14 opmerkelijke “powervrouwen” van Rhenen van december 2019 tot en met 20 juni 2020.

Dit was het startsein voor de werkgroep Vrouwen van Rhenen.
Wij, Henny Boor en Mirjam Groenendijk, zijn razend trots op de rijke geschiedenis van onze stad Rhenen. Maar als je aan ons vraagt om een aantal namen van bekende Rhenense vrouwen te noemen, dan zijn we snel klaar. Onze stad is daarin geen uitzondering.
Wij willen een meer compleet beeld van onze geschiedenis dat leidt tot nieuwe inzichten en brengt veelzijdigheid in onze blik op verleden EN heden! Vrouwen hebben altijd zo’n 50% van de wereldbevolking uitgemaakt. Toch weten we vooral de namen van mannen uit het verleden. Als we de vrouwen niet OOK kennen, hoe kunnen we de wereld om ons heen dan begrijpen?

Maar wij zijn de uitdaging aangegaan om verhalen over minstens 101 vrouwenlevens in Rhenen voor het voetlicht te brengen op onze website. Geïnspireerd door het in 2013 verschenen boek, onder redactie van Els Kloek “1001 Vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis”.

Wilhelmina van den Nieuwenhuizen
Krachtige weduwe van de majoor
Geboren in Amsterdam in 1893, gestorven in Rhenen in 1967

Zelfs nog in het laatste kwart van de 20ste eeuw kregen vrijwel alleen mannen alle aandacht in de vaderlandse geschiedenis en op vrijwel alle terreinen. Hoewel ook vrouwen zich bezig hielden met het maatschappelijk leven zoals de beeldende kunst, de godsdienst, de politiek, het bestuur enzovoort, hadden zij formeel geen toegang tot die instituties.

Alle vrouwen komen aan bod

Historische heldinnen en vergeten vrouwen: ook de geschiedenis van Rhenen zit er vol mee want Vrouwe Cunera en Elisabeth Stuart, vrouw van de Rhenense Winterkoning (1630), waren echt niet de enige vrouwen die in de geschiedenis van Rhenen een rol hebben gespeeld. We ontdekten beroemde en adellijke vrouwen, misdadigsters en vrouwen die in een kwade reuk stonden, dus sociaal minder gewenst. Ook komen vrouwen voor die niet om eigen verdienste bekend werden, maar wel als minnares of vrouw van een mannelijke beroemdheid. Op deze website vind je deze spannende, romantische en verrassende verhalen terug, opgedeeld in drie periodes. Verhalen over ondernemende, opstandige, deskundige, vrome, rijke en arme vrouwen van Rhenen. Verhalen die onze stad en onze geschiedenis een eigen kleur geven. Veel leesplezier!

Mirjam Groenendijk, Henny W. Boor
Jacomine Oosterhof eindredactie

Met dank aan de volgende co-auteurs :

  • Willy Hoorn
  • Maike Woldring

 
En met dank aan hen die ons illustratiemateriaal ter beschikking stelden:

  • Stadsmuseum Rhenen
  • HVOR
  • Rijksmuseum voor Oudheden
  • Rijksmuseum Amsterdam
  • Particulieren

Als u informatie hebt over vrouwen uit Rhenen, Elst en Achterberg die van betekenis zijn geweest voor de Gemeente Rhenen en al overleden zijn, neem dan contact op met Mirjam Groenendijk, m.groenendijk@freeler.nl

Het boekje is klaar, maar de website kan altijd aangevuld worden!