Vorige jaargangen tijdschrift Oud Rhenen

Het verenigingsblad Oud Rhenen is bij de herstart van de vereniging in 1980 het belangrijkste venster van de vereniging geworden. Driemaal per jaar is de verschijnfrequentie. De artikelen zijn van diverse strekking waarin zeer veel over het recente of het verre verleden van Rhenen, Elst of Achterberg te vinden is. Ter vervolmaking zijn de verhalen altijd vergezeld van foto’s, kaarten, prentbriefkaarten of andere vormen van illustratie. Eenieder wordt uitgenodigd in zijn of haar stijl het verleden van de gemeente Rhenen op de kaart, of beter gezegd in het blad, te zetten.