Inventarissen

Inventarissen van de belangrijkste archieven van de gemeente Rhenen.

 • Inventaris archieven der Hervormde Gemeente te Rhenen
  Voorlopige inventaris van de archieven der Hervormde Gemeente te Rhenen uit de periode 1634 t/m ca. 1951. In dit document wordt een overzicht gegeven van de inhoud van het Archief van de Ned. Herv. Gemeente te Rhenen, zoals deze werd aangetroffen in de kluis van het Kerkelijk Bureau te Rhenen. Toegevoegd zijn inventarisgegevens van stukken, betrekking hebbend op deze kerkelijke gemeente, maar aanwezig in het oud-archief Rhenen en in Het Utrechts Archief. Het archief van de Ned. Herv. Gemeente bevindt zich in laatstgenoemd archief.
  Opgesteld door: dr. H.P. Deys
  Datum laatste wijziging: 12-10-2002
  Bestandsgrootte: 201 KB
 • Inventaris gemeentearchief Rhenen 1337 – 1851
  Inventaris van de archieven van het stads- en gemeentebestuur Rhenen uit de periode 1337 t/m 1851, inclusief de archieven van de Kerkmeesters (c. 1580-1810) en van de Gast- en Weeshuismeesters (c. 1600-1850).
  Opgesteld door: G. Stadermann en K. Heeringa
  Datum laatste wijziging: 11-03-2001
  Bestandsgrootte: 384 KB
 • Inventaris gemeentearchief Rhenen 1852 – 1925
  Inventaris van de archieven van het stads- en gemeentebestuur Rhenen uit de periode 1852 t/m 1925.
  Opgesteld door: G. Stadermann en K. Heeringa
  Datum laatste wijziging: 12-10-2002
  Bestandsgrootte: 72 KB
 • Inventaris gemeentearchief Rhenen 1926 – 1994
  Inventaris van de archieven van het stads- en gemeentebestuur Rhenen uit de periode 1926 t/m 1994.
  Opgesteld door:
  Datum laatste wijziging: 10-04-2008
  Bestandsgrootte: 350 KB