Over ons

De Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen en omstreken (HVOR) wil met haar leden bruggen bouwen naar volgende generaties. Vrijwilligers zetten zich in om onze geschiedenis, archeologie en de zorg voor onze monumenten voortdurend onder de aandacht te brengen en te houden. Daarnaast zetten onze leden zich op veel terreinen in om ons historisch Erfgoed blijvend te bewaken en over te dragen naar degenen die in onze voetsporen gaan treden.

De HVOR is, zo mogelijk, betrokken bij archeologisch onderzoek, zet huidige en verdwenen monumenten in de schijnwerpers, verspreidt kennis over vroegere bewoners met hun leefomstandigheden en beroepen. Door educatieve programma’s aan te bieden betrekken we de Rhenense schooljeugd bij hun stad en geschiedenis. Wij zijn trots op ons cultureel historisch erfgoed en willen dat laten zien, uitdragen en overdragen. Onze communicatiemiddelen zijn conventioneel en digitaal: tijdschrift Oud Rhenen, folder, flyers, maar ook website en facebook pagina.

De HVOR is actief bij jaarlijkse evenementen zoals Koningsdag, Cuneradag, Open Monumentendag, Schonevelddag (Achterberg) en andere activiteiten waarbij voorlichting wordt gegeven middels een marktkraam, films of foto’s worden getoond dan wel een inleiding wordt gegeven.

De HVOR neemt deel in overlegcommissies op het gebied van toerisme en voorlichting vanuit de Gemeente Rhenen, stadsmuseum Rhenen, Cultuurplatform Rhenen, de VVV (RBT), het onderwijs en andere organisaties. De HVOR werkt samen met andere historische verenigingen en musea.

Als inwoners van Rhenen en omstreken komen luisteren en zich met ons inzetten om Rhenen en omstreken van vroeger en nu levend te houden, als volgende generaties begrijpen en ook dóór vertellen dat Rhenen een uniek gebied is met een historie die tienduizenden jaren teruggaat in de tijd – dan is onze missie geslaagd.