Het bestuur

Het bestuur leidt, coördineert en initieert de activiteiten, vertegenwoordigt de vereniging en voert het financieel beleid.

Het bestuur bestaat uit 9 personen met de volgende functies: voorzitter, secretaris, penningmeester, beheer ledenadministratie, webmaster, pr-functionaris, vertegenwoordiger Achterberg, vertegenwoordiger Elst en Remmerden.

Ereleden: H.P. Deys ✝, W.H. Strous, drs. W.A. van Ommeren, H.B. Gieszen ✝, P. Hovestad, B.W. van Laar, B. Kobus  
Voorzitter; H. van den Berg  
Secretaris: Ir. G.H. van Nieuwenhuizen Rozenlaan 72, 3911 DX Rhenen
tel: (0317) 61 42 73
Penningmeester: R. van der Meijden  
Bestuursleden: Vacature  
  Drs. A.G. Mulder  
Ledenadministratie: Dhr. J. Klootsema (m.i.v. 1 januari 2021) tel: (0317) 74 12 03
PR & Communicatie: Vacature tel: (06) 10 22 57 96
Elst & Remmerden: Dick van Laar en Nees van den Oosterkamp  
Achterberg: A.P. de Ridder tel: (0317) 61 65 04
     
Webmaster: A. Verhagen tel: (0317) 61 25 22
Redactiecommissie Oud Rhenen: drs. P.C. Vis en mevr. M.I.C.de Jong  
Redactie-assistent: Mw. E.A.M. Vlak-Derksen  

Bank: NL70 INGB 0001 2111 63