Het bestuur

Het bestuur leidt, coördineert en initieert de activiteiten, vertegenwoordigt de vereniging en voert het financieel beleid.

Het bestuur bestaat uit 9 personen met de volgende functies: voorzitter, secretaris, penningmeester, bestuursleden, vertegenwoordigers Elst & Remmerden, vertegenwoordiger Achterberg en PR & Communicatie (vacature).

Ereleden: P. Hovestad, B. Kobus, drs. W.A. van Ommeren, W.H. Strous, H.P. Deys ✝, H.B. Gieszen ✝ en B.W. van Laar ✝
Voorzitter; H. van den Berg
Secretaris: Ir. G.H. van Nieuwenhuizen Rozenlaan 72, 3911 DX Rhenen
tel: (0317) 61 42 73
Penningmeester: R. van der Meijden
Bestuursleden: Drs. A.G. Mulder en mr. C. Waiboer
Vertegenwoordigers Elst & Remmerden: Dick van Laar en Nees van den Oosterkamp
Vertegenwoordiger Achterberg: A.P. de Ridder tel: (0317) 61 65 04
PR & Communicatie: Vacature tel: (06) 10 22 57 96
Ledenadministratie: Dhr. J. Klootsema tel: (0317) 74 12 03
Redactie: Mevr. drs. M.I.C.de Jong en drs. P.C. Vis, MA
Redactieraad: Mevr. H.W. Boor, J.M. Doorman en mr. C. Waiboer
Redactie-assistent: Mevr. E.A.M. Vlak-Derksen
Webmaster: A. Verhagen i.c.m. T. van Garderen tel: (0317) 61 25 22

Bank: NL70 INGB 0001 2111 63