Archieven


  • bibe.library.uu.nl/zoek/sabine
    SABINE (Stichts Algemeen Bibliografisch Netwerk). SABINE is een bibliografisch gegevensbestand, waarin de titels zijn opgenomen van boeken en tijdschriftartikelen over alle mogelijke aspecten van de provincie Utrecht, zoals: geschiedenis, landschap, economie, politiek, milieu, monumentenzorg, archeologie, landbouw, nijverheid, kunst etc.