Beleidsplan – en hoe nu verder

Het beleidsplan zoals het in december 2019 aan de voorzitter is overhandigd, is op dit moment een advies aan het bestuur. Het definitieve beleidsplan (met eventuele voorbehouden) moet daarna ter goedkeuring worden voorgelegd aan de leden van de HVOR. Als de leden instemmen, kan er een plan van aanpak worden geformuleerd. Wordt vervolgd.