Bestuursvergadering 22 september 2020

Op 14 september 2020 is er contact geweest met het Parochie bestuur en met de Stichting Vrienden van de Gedachteniskerk. Hierin werd een pleidooi gevoerd om de kerk over te dragen aan de Stichting. Wij houden u op de hoogte van het vervolg.


Er moeten nog 80 leden benaderd worden om de contributie te betalen.


Huisvesting. De commissievergadering Financiën en Bestuur is bezocht – zie verder het resultaat zoals verwoord in de Nieuwsflits. Andere opties zijn in beraad maar vooralsnog te duur, contact met ‘t Brandweer blijft overeind.


Voor onze lezingen is er voldoende ruimte in de Hal van de Gedachteniskerk en er geldt daar een duidelijk Coronaprotocol. Er wordt over de convocatie van gedachten gewisseld.


Het zoeken naar de Hoofdredacteur voor Oud Rhenen gaat onverminderd door.


Werkgroep Slag om de Grebbeberg heeft geen activiteiten gepland.


De eerstvolgende ALV wordt in maart 2021 gepland – Corona Volente. De functie van Bestuursvoorzitter en die van PR & Communicatie komen in 2021 vacant. Er zal met het Museum een afspraak worden gemaakt voor verdere samenwerking. Het omzetten van interviews van H. Deys in tekst wordt financieel onder de loep genomen. Er wordt gewacht op nadere info van Piet Hovestad over het boek over WOII door de heer Van Loenen. Er zal met Piet Hovestad een afspraak gemaakt worden over het beheer van de HVOR computers.


Oktober is van oudsher de maand van de Geschiedenis. Of in dit Corona jaar hier aandacht aan besteed zal gaan worden, is niet duidelijk.


Werkgroep Elst en werkgroep Achterberg lijken dit jaar geen activiteiten te ontplooien – vanwege Corona.


In de volgende vergadering zal het verslag van de kascommissie worden behandeld.


De vrijwilligersbijeenkomst in december zal niet doorgaan – vanwege Corona.