Bestuurswisseling HVOR en verslag ALV

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 28 september ’21 is de bestuurshamer door de heer W.A. van Ommeren overhandigd aan de heer H. van den Berg – onze nieuwe voorzitter voor de komende jaren.

Dit artikel was in de Rijnpost (ja, deze wordt weer verspreid in Rhenen!) en in Het Gemeentenieuws te lezen:

Bestuurswisseling 28 september 2021

Een kort verslag over de ALV ’21 leest u hier:

Verslag Algemene Ledenvergadering HVOR