Corona en Voorjaarsnummer Oud Rhenen

Vlak voor Pasen had de redactie van Oud Rhenen nog de hoop dat het mogelijk zou kunnen zijn om een presentatie te kunnen beleggen voor dit speciale nummer van Oud Rhenen, deze bevrijdings-special. “Inmiddels weten we dat dit er niet in zit, geen bijeenkomst, geen bladpresentatie of grootscheepse PR-campagne. De Coronacrisis heeft het speciale rondom onze bevrijdings-special helaas doen verbleken, zodat we dit eerste nummer van de nieuwe jaargang nu (18 mei) gaan afronden. Oud Rhenen nummer 1 van dit jaar zal in juni bij de leden op de mat vallen. Alle betrokkenen zijn zeer teleurgesteld dat de bevrijdings-special niet de aandacht krijgt die het verdient.” Aldus de redactie van Oud Rhenen, die wel zo vriendelijk is geweest om ons over de inhoudsopgave te informeren:

~ Militair Ereveld Grebbeberg
~ NSB-burgemeester roofde eigendommen van Rhenense burgers
~ De evacuatie van Ouwehands Dierenpark in februari 1945
~ De verwoesting van de Cuneratoren op 24 april 1945
~ Het bewogen laatste oorlogsjaar van Karel Doorman (1924-2010)
~ Operatie Faust maakte hulp vrij voor hongerend West-Nederland
~ Koninginnedag en bevrijdingsfeest in Elst op 31 augustus 1945

De volgende nummers zullen in september (2) en december (3) verschijnen.