HVOR werkt samen met … lees verder over Peer

“Een unieke samenwerking tussen cultuurhistorische organisaties.”

Het project ‘Peer’ is een voorbeeld van samenwerking tussen de cultuurhistorische organisaties in de gemeente Rhenen. Elke organisatie heeft vanuit haar eigen specialiteit een aandeel in het project. Het Cultuurplatform Rhenen ondersteunt als culturele koepelorganisatie niet alleen financieel, maar faciliteert ook door inbreng van de cultuurcoach, de medewerker educatie Henny Boor en de inbedding in de website van het Cultuurplatform Rhenen. De Historische Vereniging ondersteunt door de inbreng van historische kennis en de producten van Virtueel Rhenen. Het Cuneragilde door de organisatie van rondleidingen door de Cunerakerk en de stad. Het Stadsmuseum Rhenen door de bezoeken van leerlingengroepen te begeleiden en het ter beschikking stellen van historische voorwerpen. (Citaat bladzijde 21)

Lees verder in ons tijdschrift ‘Oud Rhenen’ nummer 2 van mei 2022 over het Project Erfgoed Educatie Rhenen.