In Memoriam

In het weekend van 7 januari 2018 bereikte ons het verdrietige bericht dat onze penningmeester, de heer Krijn Klaassen uit Elst, is overleden. Ons medeleven gaat uit naar zijn familie.

Wij maakten kennis met hem op de Algemene Ledenvergadering in 2017 en het was alsof hij al jaren lid van onze vereniging was. Vrijdagavond 12 en zaterdag middag 13 januari hebben wij en vele anderen (hij was penningmeester van diverse verenigingen) afscheid van hem genomen.

Het Bestuur van de HVOR