Ons Genoegen door alle tijden heen – van 1864 tot nu – door Arend Bovenschen

Welkom geheten door Bartho Kobus.
Op uitnodiging van Arend waren er 3 broers Peek aanwezig evenals enkele andere genodigden.

Anne Uiterwijk bracht ons op de hoogte over het wel en wee van Gerda Jordaan.
Henk van de Berg vroeg aandacht voor 14 en 15 mei. Er wordt naar vrijwilligers gezocht in verband met een uitvoering in de Cunerakerk.

Er werd door Arend stil gestaan bij het overlijden van Pieter de Vries afgelopen week.

De presentatie van geschiedenis van Ons Genoegen begon met een foto van toen tegenover een foto van nu. Daarna volgde aan de hand van foto’s een tijdlijn van de verschillende gebeurtenissen binnen Ons Genoegen. Zo kwamen dirigenten, bestuur, optredens, verhuizingen en een splitsing in 1931 aan de orde.( OBK )

Na de pauze, en jawel ook was daar weer een koek bij, wordt onder andere de manier van les geven uitgelegd.
Arend zingt een stukje “Heb jij mijn pieppopje nog”. Verschillende mensen in de zaal herkennen dit en doen mee.
Naar aanleiding van een foto wordt ook nog even de Gedachtenis kerk aangehaald. Het altaar is verwijderd maar Jan Peek heeft wel de plaat (het Heilig Avondmaal) die voorop het altaar gemonteerd was nog kunnen redden. En wat wij niet mogen vergeten is het vaandel. In de loop der jaren is het aangepast. Heden ten dage wordt er gebruik gemaakt van een logo. Tijden veranderen, ging men vroeger de straat op bij verschillende vieringen, tegenwoordig zijn het vooral concerten.

Kortom, het was weer een gezellige morgen met veel herkenningspunten en gelach om blote benen en blote knieën.