Tot ziens in 2023!

De HVOR wenst alle lezers van de nieuwsberichten op de HVOR website en alle andere berichten over onze werkgroepen, warme Kerstdagen toe en een goed begin van 2023! Houd onze website in de gaten, we gaan onvermoeibaar door met deze prachtige vereniging onder uw aandacht te brengen – de één na oudste vereniging van Rhenen. Rhenen is een klein stadje met een indrukwekkende geschiedenis. Wij houden deze geschiedenis (die dagelijks verder wordt geschreven …) levend – wat is boeiender dan het etaleren van deze geschiedenis voor allen die in de gemeente Rhenen wonen? Om een ieder te informeren hoe dit stadje geworden is tot het stadje waar je nu in woont? Of op bezoek komt?

Tot ziens in 2023 en kom langs op onze lezingavonden en dinsdagochtend bijeenkomsten!