Heimerstein

Heimerstein

Over het verleden van Heimerstein of Hemerstein is weinig bekend. De naam houdt vermoedelijk verband met Haymo of Heimo, een legendarische koning die er zou hebben gewoond. Ook is er een mogelijk verband met de naam Heimenberg, tot aan ongeveer 1900 de oude benaming voor de Grebbeberg. Volgens sommige verhalen zou koning Radboud, bekend uit de Cuneralegende, op Heimerstein gewoond moeten hebben.

De vroegste eigenaren zijn bekende Rhenense geslachten geweest: (Bor) van Hemerten, Van Rhenen, Lijster, De Bruyn. In het midden van de 17de eeuw kwam het in het bezit van de familie Van Reede (Heer van Renswoude). In 1699 werd het goed gekocht door Alexander Stuart, overste in het Staatse leger. Burgemeester Mr. Jacob Haksteen bewoonde het daarna tot ca. 1813. Omstreeks 1840 is baron Von Knobelsdorff eigenaar, die vermoedelijk kinderloos gebleven is. Behalve hij en zijn vrouw Louise Jeannette Charlotte van Schuijlenburg verbleven er in het landhuis nog een kamenier, een huisknecht, een keukenmeid, 2 werkmeiden, een boerenknecht en een tuinman met zijn vrouw.

Heimerstein kwam tegen het einde van de 19de eeuw in het bezit van de familie Schimmelpenninck, eerst vader, en later zoon Jhr. Gerrit Johan Anne Schimmelpenninck, die 42 jaar burgemeester van Rhenen is geweest. Na zijn pensionering in 1924 werd het geheel verkocht aan de familie André. Deze stichtte er een internaat voor verstandelijk gehandicapten. Nadat het gebouw in 1944 door de Duitsers in brand werd gestoken, is het na de oorlog weer geheel herbouwd. In de zestiger jaren kwam de zorg in handen van een stichting. Nadien heeft Heimerstein vele uitbreidingen meegemaakt om beter te kunnen beantwoorden aan de eisen, die een moderne verstandelijk gehandicaptenzorg nu eenmaal vereist. Nu is Heimerstein onderdeel van Zideris.

(Bron: Grepen uit Rhenen’s verleden, Jubileumnummer 1907-1997, Oud Rhenen, H. 15 Kastelen en landhuizen)

Waar?