Prattenburg

Prattenburg

Prattenburg is thans een van de meest riante gebouwen van Rhenen. Hoewel de geschiedenis ervan ver terug gaat, is de huidige naam een eeuw jonger. Aanvankelijk werd verondersteld dat de oude naam van het goed Grootveld was, (reeds teruggaand tot het jaar 1385), maar later onderzoek maakt aannemelijk dat de eerdere goederen Grootveld en Prattenburg later één naam hebben gekregen: Prattenburg.

Vermoedelijk was het goed eerst in het bezit van de Ridderlijke Duitse Orde, het Duitse Huis te Utrecht. Wanneer het goed in particulier bezit gekomen is, kan niet met zekerheid worden vastgesteld, maar wel was het nog lange tijd erfpacht verschuldigd aan het Duitse Huis. De oudst bekende eigenaren, Zweder van Culemborg, Jutta Uteneng en Margriet Valkenaersdochter verkochten in 1474 het goed aan Evert van Soudenbalch, die uitgestrekte landerijen en veengebieden in de omgeving bezat. Bij deze overdracht is voor het eerst sprake van de naam Prattenburg. Vanaf deze tijd ook moet Prattenburg een belangrijke rol bij de ontginningen van de uitgestrekte venen in de omgeving hebben gespeeld.

In de 17de eeuw wisselde het landgoed enkele keren van eigenaar totdat het in 1694 werd aangekocht door Jacob van Wijck, waarmee het nu ruim drie eeuwen in het bezit is van de familie Van Asch van Wijck. De huidige eigenaar bewoont thans zelf weer het huis.

Prattenburg is vroeger vermoedelijk een woonboerderij geweest, waartegen later, rond 1700, mogelijk door Anthonij van Wijck, een versterkte toren is gebouwd. De boerderij is later verdwenen, en de toren is in de jaren 1887-1890 door jhr. mr. A.M.C, van Asch van Wijck, die onder meer burgemeester van Veenendaal was, ingrijpend verbouwd tot het kasteelvormige huis dat er thans nog grotendeels onveranderd staat. De rol van Prattenburg in de Cuneralegende is wat vaag. Hoewel het twijfelachtig is dat Cunera er gewurgd zou zijn, is het toch wel aannemelijk dat deze plaats tijdens de processies in de Cuneraweek door de bedevaartgangers werd aangedaan. De naam Cunerahoeve, gegeven aan de ten westen van Prattenburg gelegen boerderij, houdt de legende hier in elk geval nog levend.

(Bron: Grepen uit Rhenen’s verleden, Jubileumnummer 1907-1997, Oud Rhenen, H. 15 Kastelen en landhuizen)

Waar?