Remmerstein

Remmerstein

Het oorspronkelijke huis Remmerstein, ten noorden van de stad Rhenen gelegen, is reeds van zeer oude datum. Het wordt reeds in de 15de eeuw genoemd. De naam Remmerstein of Rammestein houdt vermoedelijk verband met de streek Remmerden of Remmerten, gelegen ten westen van de stad.

Het oorspronkelijke huis lag vlak langs de Cuneraweg, tegenover de Zuidelijke Meentsteeg. Het was een torenvormig huis van twee of drie verdiepingen hoog, gelegen binnen een gracht. De op oude kaarten reeds aanwezige lanenstructuur in het bos dateert van de tweede helft van de 18de eeuw. Ook sinds deze tijd is er in de koopactes steeds sprake van een duiventil, hetgeen wijst op een oud recht. Het oorspronkelijke huis heeft vele eigenaren gehad. Onder hen kunnen de families Van Brienen, Klerck, Van Engelen, Hens, Van Asch van Wijck, Haksteen, Van der Hulst, Van Effen en Beelaerts van Blokland worden genoemd. Na het dramatische overlijden van Jhr. Willem Anne Beelaerts van Blokland verkochten zijn zoon Jhr. Pieter Adrianus Beelaerts van Blokland en een van de dochters het landgoed voor ƒ 51.668 in 1850 aan J.G. Sandbrink en vele familieleden, hoewel geen enkele van deze kopers er ooit heeft gewoond. Het huis, waarvan vermoedelijk niet veel meer was overgebleven, werd na de koop afgebroken en vervangen door een kleiner huis ernaast, buiten de gracht. Midden in de gracht werd uit het steenpuin van het oude huis een duiventoren opgemetseld. Deze duiventoren werd in de tachtiger jaren van de 20e eeuw gerestaureerd. Aan deze duiventoren ontlenen de huidige woning en de vroeger hier gelegen kwekerij de naam De Duiventoren. Er werden voornamelijk grove dennen, douglassparren en ander naaldhout gekweekt. In het huis werd een familiepension gevestigd.

Als gevolg van onenigheid in de familie, waarvan er enkelen geld wilden zien, moest op gerechtelijk bevel tot openbare veiling worden overgegaan. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken, dat hier als gegadigde een Rijkskrankzinnigeninrichting wilde stichten, zag op grond van de vraagprijs van ƒ 60.000 af van verdere onderhandelingen. Het pension werd met bijbehorende landerijen (ca. 119 ha) in 1907 voor ƒ 46.000 gekocht door M.C. Philipse, die in Rhenen nog raadslid is geweest. Hij liet het ‘pension Remmerstein’ afbreken en er voor in de plaats kwam in 1910 een ‘tuinmanswoning’, die thans nog achter de boerderij staat. Architect van deze woning was de Rhenense gemeente-architect Dirk Hoiting, die in Rhenen vele andere interessante woningen heeft ontworpen. In 1912 werd ten behoeve van Philipse, een eind hogerop in het bos, ten westen van de Oude Veensegrindweg een nieuw landhuis gebouwd, het huidige ‘Remmerstein’. Architect was S. de Clerq te Den Haag. De fraaie tuinaanleg (1912) is van D.F. Tersteeg.

In de oorlogsjaren hebben er in het landhuis Duitse officieren gewoond. Na de oorlog heeft het huis enige jaren als vacantieoord voor een Haags lyceum gediend. Na bewoning door particulieren werd het huis in 1988 inwendig verbouwd en opgedeeld waarna het aan drie verschillende families werd verhuurd. Het huis en het landgoed is nog steeds in bezit van de familie Bentinck-Philipse. In de bossen achter Remmerstein zijn vele mogelijkheden tot wandelen, mits men zich aan de regels houdt.

(Bron: Grepen uit Rhenen’s verleden, Jubileumnummer 1907-1997, Oud Rhenen, H. 15 Kastelen en landhuizen)

Waar?