Bestuursvergadering 27 februari 2020

Gasten zijn Henk van de Berg en webmaster Arjan Verhagen, beide worden hartelijk welkom geheten door de voorzitter. Henk van de Berg zal enige vergaderingen bijwonen om te kijken of hij een bestuursfunctie zou willen vervullen. Arjan Verhagen heeft met behulp van firma Klok kans gezien om de Cardbox bestanden van Henk Deys op de website te gaan plaatsen en toont enkele bestanden. Er zal nog een moment gekozen worden om dit onder de aandacht van de leden te brengen middels een presentatie.


De penningmeester presenteert het financieel overzicht 2019 en de balans, de definitieve versies zullen tijdig klaar zijn voor verzending t.b.v. de ALV.


Opnieuw is er gesproken met ‘t Brandweer over de huisvesting. De toegang via 2 trappen, veiligheid, de ruimte en de prijs zijn bezwaarlijk.


De presentaties van Just Vlak en Jan Maarten Doorman werden redelijk tot goed bezocht. De gezichtsmicrofoon werkt nog altijd niet naar behoren, wat (opnieuw) een storende factor was.


Er verschijnt een einddatum aan de horizon over de redactievoering van Oud Rhenen. Er zullen dus nieuwe redactieleden gevonden moeten worden over niet al te lange tijd.


PR&C Omdat de bezetting beperkt blijft tot 1 persoon, is de werkgroep PR&C voorlopig niet meer actief. De ledenmail met oproep voor PR medewerkers heeft helaas geen reacties opgeleverd. Gepleit wordt, opnieuw, dat de sprekers zelf voor een samenvatting zorgen die op de website gepubliceerd kan worden, zoals Jan Maarten Doorman heeft gedaan. Aan de eisen van publicatie van HVOR activiteiten op de website van het Cultuurplatform is door PR&C moeilijk te voldoen.


Slag om de Grebbeberg Lex Mulder geeft een uitgebreide toelichting op de activiteiten rond Slag om de Grebbeberg. Data worden genoemd, o.a. het Herdenkingsconcert op 15 mei in ‘t Gastland, het locatie theater op 22 en 23 mei op de Grebbeberg en tal van andere zaken die allemaal in het programma terug te vinden zullen zijn.


Bestuurszaken De stukken voor de ALV worden besproken en zullen binnenkort verzonden worden. Het beleidsplan wordt gepresenteerd, er wordt voorgesteld om eventuele discussies met leden in een aparte ledenvergadering te behandelen, in mei of juni en dan tot een vaststelling te komen. Nees van den Oosterkamp vertelt over het voorstel om met AH Elst samen te werken aan een plaatsjesboek actie, dit wordt toegejuicht. Het voorstel van Jaap Klootsema om de ledenadministratie van Anne Uiterwijk over te nemen, wordt enthousiast ontvangen. Het voorstel van Bartho Kobus om een groot scherm aan te schaffen wordt goedgekeurd en verzekerd van een subsidiebedrag. Nadere uitwerking volgt.