Bestuursvergadering 27 oktober 2020

De Stichting Vrienden van de Gedachteniskerk is op zoek naar alternatieven. De Gedachteniskerk blijft in 2021 beschikbaar voor verhuur. Bartho Kobus informeert het HVOR bestuur over de onvoltooide mobiele ondersteuning van het nieuwe grote scherm aan de Kuilweg – verdere besluitvorming vindt plaats in februari ’21. De HVOR film- en fotocamera zijn afgeschreven, mogelijk zal de filmcamera in ’22 moeten worden vervangen. Er is akkoord over de aanschaf van een harde schijf van 10 Tb. Er zijn afspraken over de betaling van de zaalhuur t.b.v. de Sociëteit op dinsdagmorgen. Bartho is van plan om het nieuw te bouwen medisch centrum in beeld te gaan brengen.


De bijeenkomst van 26 november is gecanceld. Het zoeken naar een nieuwe redactie voor Oud Rhenen blijft urgent. Het omzetten van interviews is nog niet opgestart. De Vrijwilligersmiddag in december gaat dit jaar niet door i.v.m. Covid-19. Het bedrag van de kosten van de reparaties van de PC van VR zijn aan de projecten van VR toegevoegd.


De kascommissie heeft de stukken goedgekeurd, verslag en aanbevelingen zijn naar het bestuur toegestuurd en worden doorgesproken. De penningmeester geeft toelichting op het 3e kwartaaloverzicht en de lijst met achterstallige betalingen zal telefonisch door Anne worden afgevinkt.


Met de VVD en de PvdA is contact geweest over onze huisvesting, binnenkort wordt de SGP geïnformeerd. Er is opnieuw contact geweest met ‘t Brandtweer. De gemeente zou wellicht in projectvorm een handreiking doen? Er gaat naar een andere ruimte elders gekeken worden.


Vooralsnog zal er in januari een lezing gegeven worden door Constant van de Heuvel, in februari door Bert Rietberg, in maart wordt de uitgestelde ALV gepland – Corona volente.


Er passeren diverse namen de revue, maar er wordt geen hoofdredacteur voor Oud Rhenen gevonden. Groot Ammers lijkt dezelfde drukkosten te rekenen die nu door SPOR gehanteerd worden, al is de verzending niet inbegrepen.


De ledenmail met informatie over de bestanden van Henk Deys zal in overleg worden opgesteld. Per 1 januari 2021 neemt Jaap Klootsema de ledenadministratie van Anne over, met goedkeuring van het bestuur.


Op de ALV in maart ’21 zal het beleidsplan besproken worden. In 2021 komen de functies van voorzitter en van PR&C vacant. Vrouwelijke HVOR leden worden opgeroepen zich te melden. Op 9 oktober heeft een gesprek plaatsgevonden over samenwerking met het museum. Er zal een afspraak worden gemaakt t.b.v. de overdracht van het computerbeheer waarbij duidelijk zal moeten zijn wie en waar de back-up bestanden worden vastgelegd.


Stichting Behoud Collectie Erfgoed Rhenen heeft 2 mooie schilderijen aangekocht. De werkgroepen Achterberg en Elst houden zich stil. Binnenkort worden de adverteerders van Oud Rhenen benaderd met het verzoek om ook volgend jaar weer in ons blad te adverteren. Pim Strous en Lidy Bultje hebben de inventarisatie van de bibliotheek afgerond en een harde schijf aan het bestuur overhandigd.