Kerst Bijeenkomst Vrijwilligers gaat niet door

U voelde het al aankomen – ook de jaarlijkse Kerstbijeenkomst in december, waar wij onze actieve vrijwilligers in het zonnetje zetten, gaat dit jaar vanwege Corona niet door. Sinds een aantal jaren kwamen we half december (reuze gezellig) bijeen om te terug te kijken op wat is gebeurd en om het nieuwe jaar tegemoet te treden. Langs deze – helaas onpersoonlijke – weg willen wij allen, die zich ook in het afgelopen jaar weer hebben ingezet voor onze vereniging, van harte bedanken voor hun betrokkenheid.

We wensen hen allen een vriendelijke, warme en gezonde Kerstviering toe in de hoop dat we in 2021 de draad op de een of andere manier weer kunnen oppakken.