HVOR zoekt nieuwe bestuursleden

HVOR zoekt nieuwe bestuursleden – november/december 2020

Wegens aflopende bestuurstermijnen en om diverse gezondheidsredenen zoekt het bestuur van de Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen en omstreken een ieder zich te melden die interesse heeft om deze vereniging in de komende periode, 2021-2024, te gaan besturen.

Uiteraard zal het huidige bestuur de kandidaten inwerken en krijgen kandidaten ook handvatten uitgereikt zoals geformuleerd in het beleidsplan, dat in adviesvorm aan het huidige bestuur is overhandigd in december 2019. De leden dienen zich overigens nog over het beleidsplan uit te spreken in de Algemene Ledenvergadering van, laten we het hopen, 23 maart 2021. De ALV kon dit jaar niet doorgaan vanwege Covid 19 – zoals inmiddels een ieder al weet.

De HVOR is de één na oudste vereniging in Rhenen (113 jaar in najaar 2020) met een kleine 600 leden en met gevarieerde en actieve werkgroepen (bijvoorbeeld de Sociëteit, bijvoorbeeld Virtueel Rhenen). Alle informatie vindt u op de website www.oudrhenen.nl.

Wij nodigen u – vooral de vrouwen! – uit om te reageren via info@oudrhenen.nl of via de telefoon, de nummers vindt u ook terug op de website. Wij komen graag met u in gesprek! Het HVOR bestuur, namens Anne Uiterwijk.

Zie ook de Rijnpost van 2 december: De Rijnpost – Bestuursleden gezocht voor Oudheidkamer