Bestuursvergadering 6 april 2021

Financiën – Opnieuw wordt gememoreerd hoe zwaar onze huurlasten op ons budget drukken, al zijn de kosten van ons tijdschrift Oud Rhenen dit jaar lager dan anders. Er moeten dit jaar diverse investeringen aan foto- en filmmateriaal worden gedaan. De contributiemail gaat er binnenkort uit, evenals de contributiebrieven.


Huisvesting- geen nieuws op dit gebied. Onze beide opties (het RK gebouw en (de kelder in) de Gedachteniskerk) zijn w.b de lange termijn met grote onzekerheden omgeven, los van de kosten van onderdak. De Stichting Vrienden van de Gedachteniskerk ontvangt veel steunbetuigingen. We wachten de ontwikkelingen af.


Oud Rhenen – De redactie laat weten mogelijk in september met het eerste exemplaar van dit jaar te komen. De begeleidingscommissie is hard op zoek naar redactieleden, op dit moment tellen ze er 2. Aanpak, ontwerp en drukkosten van het blad zijn inmiddels goed gekeurd. Er wordt gekozen voor diverse afmetingen voor advertenties, indien mogelijk.


PR – Problemen met de website vragen om professionele ondersteuning – het bestuur gaat akkoord met het kiezen van een onderhoudscontract van mevrouw R. Brons, die in voorgaande jaren ons goed met de website heeft geholpen.


Slag om de Grebbeberg – Wellicht wordt er vanaf juli voorzichtig met enkele activiteiten gestart. Op 4 mei (zie Nieuwsflits) is de uitzending te zien (RTV Utrecht) van het herdenkingsconcert door de Johan Willem Friso Kapel in de Gedachteniskerk, waarvan de opname onlangs is gemaakt. Toespraken worden gehouden door burgemeester H. van der Pas en door mevrouw M. van de Vijver. Ook scholen worden erbij betrokken. Verder is er contact met het Veteranen instituut en de Oorlogsgravenstichting over de vraag hoe men tegen herdenkingsmonumenten aankijkt.


Bestuurssamenstelling – Aftredend zijn voorzitter W. van Ommeren en PR&C A.M. Uiterwijk. Kandidaat bestuursleden zijn al in beeld, al kunnen meerdere geïnteresseerden zich nog altijd melden. In de ALV zal over invulling van deze functies gestemd worden.


Algemene Leden Vergadering – Deze dient volgens de statuten fysiek gehouden te worden en er wordt aan september ’21 gedacht.
OMD – Het onderwerp van Open Monumenten Dag (11 september) is ‘Mijn monument is jouw monument’. Er wordt contact gelegd met voorzitter mevr. D. Schipper-Jansen i.v.m. de voorbereidingen.


Diversen – Er wordt voorzichtig vooruit gekeken naar Maand van de Geschiedenis 2021 in oktober.
Boiler in de keuken van Markt 3 – Het huurcontract dient te worden opgezegd, scheelt weer kosten, al zal de verwijdering van de boiler niet voor niets zijn.


Volgende bestuursvergadering is op dinsdag 11 mei.