Tijdschrift Oud Rhenen

Zoals het er nu naar uit ziet, kan aanstaande september het eerste exemplaar van 2021 van ons tijdschrift klaar zijn. Zie verder de notulen van 6 april onder ‘bestuurstafel’.