De beste kenner van de stad Rhenen is geworden …

Drie heren van de Sociëteit: Kobus van Ingen, Hans Gadellaa en Kees van Walsem hebben in september een wedstrijd uitgeschreven voor alle bezoekers van de Sociëteit om hun kennis over Rhenen te testen. Hele moeilijke vragen moesten beantwoord worden en vandaag, 16 oktober 2018, werd de “De beste kenner van de stad Rhenen” bekend gemaakt… Ben van Laar! Hij had maar 5 van de 47 vragen fout! Dus ontving hij de oorkonde en een klaterend applaus van alle aanwezigen van de Sociëteit.

Lezer van dit bericht! Probeer ook deze vragenlijst, deze quiz 2018 te beantwoorden en stuur uw antwoorden naar info@oudrhenen.nl – een uitdaging, nietwaar…