Extra bestuursvergadering 23 juli 2020

Deze tussentijdse bestuursvergadering was ter voorbereiding op de ALV van donderdag 24 september 2020. Het protocol zoals dat nu bekend is van de Hal van de Gedachteniskerk zal worden gevolgd. Bovendien zal een bericht naar de leden uitgaan om zich aan te melden indien zij de ALV willen bijwonen, gezien het maximaal aantal toegelaten leden in deze ruimte. Er zal geen catering aanwezig zijn, alleen koffie bij binnenkomst. De agenda zal opnieuw worden verzonden met een kleine wijziging – o.a. punt 8: Presentatie en vaststelling Beleidsplan. 


Door het bestuur wordt de hoogste prioriteit gegeven aan:

  • Invulling van de redactie Oud Rhenen
  • Huisvesting
  • Meer beleid in onderzoek – werkgroep? Bestuurslid? (ook via overleg met andere verenigingen)
  • Beschrijven van de taken van de bestuursleden
  • Catalogiseren en archiveren van de collecties

Volgende bestuursvergadering dinsdag 18 augustus