HVOR zoekt nog naar een locatie …

In de Rijnpost is het interview met onze voorzitter dhr. Willem van Ommeren verschenen, waarin hij aan een ieder vertelt wat de stand van zaken is van onze zoektocht naar een nieuw en passend onderkomen. Graag verwijs ik hierbij naar het artikel van 20 januari j.l.:

HVOR zoekt nog naar een locatie (rijnpost.nl)

Wilt u het laatste nieuws lezen? Dan kunt u ook terecht bij ‘Van de Bestuurstafel’ op de HOME pagina, onder ‘Nieuwsflits’.