Vlag in top

Vanaf 31oktober 2017 wappert de vlag met het logo van de HVOR bij de ingang van de oprit naar de Hal van de Gedachteniskerk als er een bijeenkomst is. Het ingraven van een grondbuis waarin de vlaggenmast kan worden geplaatst, bleek de meest voor de hand liggende oplossing voor het incidenteel kunnen hijsen van de HVOR vlag. Wij zijn daar zeer tevreden over!