Van de bestuurstafel 2017

Vanaf september 2017 vinden de HVOR bijeenkomsten/presentaties/lezingen plaats in de Hal van de Gedachteniskerk te Rhenen, Herenstraat 82. Onze locatie van weleer, de Hof van Rhenen, heeft een nieuwe eigenaar en een nieuwe bestemming gekregen.

Zoals gebruikelijk, beginnen deze avonden om 20.00 uur – tenzij de agenda een ander tijdstip aangeeft.

 

U ziet hier de ingang, de catering, de zaal en de technische ‘hoek’ op 7 september 2017.

 

 

 

 

 

Convocatie 19 december 2017

 


Van de bestuurstafel, vanaf 26 september 2017

  • Het voornemen is om jaarlijks op de 1e zaterdag in oktober, met ingang van 2018, een excursie te organiseren voor alle leden. Initiatief nemer is Kobus van Ingen.
  • De gesprekken over het nieuwe onderkomen, de nieuwe huisvesting van de HVOR, zijn nog niet afgerond.

  • Inmiddels kunnen we, als we hier een bijeenkomst hebben, de HVOR vlag laten wapperen aan de ingang van de oprit naar de Gedachteniskerk, dankzij hun medewerking!

 

  • Op dinsdag 14 november 2017 werd de vernieuwde ‘Jopie Slimzaal’ aan de Kuilweg weer ter beschikking gesteld voor de leden van de Dinsdagochtend Sociëteit. Dit ging uiteraard gepaard met een toespraak door onze voorzitter, een leuke quiz door Berto Smit die daarna een prachtige bedrijfsfilm liet zien. De zaal waar de Soos gebruik van mag maken, is groter en ruimer geworden en er hangt een warme en rustige sfeer. De Soos voelt zich er meteen weer thuis!