7 januari 2020 – lezing over infectieziekten die ook de Boeroes uit Elst troffen.

Collega historici uit Wageningen attendeerden ons op de lezing door de heer Prof. Dr. Jaap T. van Dissel, directeur van het Centrum Infectieziekte Bestrijding (CIB) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).
Ziekte en gezondheid: De infectie in 1845 aan de Saramacca-rivier in Suriname bezien met de kennis van nu.

“In 1845 mislukte een poging tot kolonisatie door Nederlandse boeren in Suriname. Binnen weken na de komst van de 384 kolonisten (uit Elst en Amerongen) naar Voorzorg aan de Saramacca-rivier, brak een ziekte uit waaraan de helft van de Nederlandse boeren overleed. Die uitbraak werd gediagnosticeerd als ‘maaggalkoorts’, en later geïnterpreteerd als buiktyfus (Salmonella typhi infectie).”

Zie ook onze agenda en lees verder: Lezing van Dissel 7 januari Wageningen v3

Enige tijd geleden organiseerde Werkgroep Elst & Remmerden een lezing over de Boeroes uit Elst. Karin Sitalsing las toen voor uit het boek dat zij net had geschreven: ‘Boeroes, een familiegeschiedenis van witte Surinamers’. Bezoekers van genoemde lezing worden ook van harte uitgenodigd.